Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnor och fred. Om webbplatsen.

Kvinnor och fred. Om webbplatsen.

Med den här webbplatsen vill vi, KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek, redogöra för kvinnors engagemang för fred. Det är ett stort ämne och vi kan naturligtvis bara täcka en bråkdel. De exempel vi ger bygger på material i våra samlingar. Det handlar framför allt om svenska kvinnors fredsarbete men eftersom de hade många kontakter med kvinnor i andra länder finns det även material från t.ex. internationella kongresser. Vi vänder oss till studenter och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och till andra intresserade.

Portalen är ett led i vårt projekt att beskriva den svenska kvinnorörelsens historia. Andra portaler är

I Historiken berättas om svenska kvinnors fredsarbete, med tyngdpunkt på slutet av 1800-talet fram till Andra världskriget.

I avdelningen Biografier porträtteras kvinnor som varit aktiva i fredsrörelsen under olika perioder.

Fotografier är en databas som innehåller sökbara foton av enskilda personer och från olika möten. Här finns också vykort, som användes i opinionsbildningen.

Under avdelningen Organisationer och aktioner finner man kortfattade beskrivningar av olika föreningar och inskannat material från deras verksamhet.

Internationellt samarbete tar upp olika kongresser och konferenser liksom internationella organisationer, som de svenska föreningarna var en del av eller samarbetade med. Även här finns inskannat material.

Med hjälp av Viktiga årtal kan man följa utvecklingen, både i Sverige och internationellt.

Lästips är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet.

Historiken har skrivits av Irene Andersson, fil.dr. i historia. Hon disputerade 2001 med avhandlingen "Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914-1940". Övriga texter har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam.

Fotografier och annat material finns i KvinnSams arkiv och på Göteborgs universitetsbibliotek.

Frågor om KvinnSam och vår verksamhet kan ställas via kontaktformuläret på vår startsida.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-03-10 14:48

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/fred/handledning/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-01