Göteborgs universitetsbibliotek: Inga Thorsson

Inga Thorsson

Inga Thorsson

Till början av artikeln
Inga Thorsson växte upp i Djursholm, gick i Åhlinska skolan och började efter studentexamen i det anrika Högre Lärarinneseminariet. Genom Andrea Andréen kom hon i kontakt med kretsen kring Tidevarvet. 1939 blev Inga Thorsson förbundssekreterare i KF:s Kvinnogille och året efter i Socialdemokratiska kvinnoförbundet. 1952 blev hon förbundets ordförande, en post hon innehade till 1964. Under denna tid var rasade debatten för eller emot svenskt atomvapen. Kvinnoförbundet, med Inga Thorsson i spetsen, var ledande på nejsidan.


Om Inga Thorsson
Enge Swartz, Marianne, Till minne av Inga Thorsson. - Ingår i: Bergsluft, 1994, s. 3.
Karlsson, Gunnel, Inga Margarethe Thorsson. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon , Göteborg, [2018]-
Karlsson, Gunnel , The making of political women: Ulla Lindström and Inga Thorsson in Swedish politics. – Ingår i: Bortom rösträtten : kön, politik och medborgarskap i Norden, Stockholm, 2011, s. 97-115.
Lindskog, Lars G., Att förändra verkligheten : porträtt av Inga Thorsson. - Stockholm, 1990.
Ärleman, Inger, Inga Thorsson - symbol för det svenska atomvapenmotståndet : "en vresig idealist". - In: Morgonbris, 1990:5/6, s. 5-6.

Av Inga Thorsson
Abort - varför?: sammanfattning av 1950 års abortutrednings betänkande. - Stockholm, 1953.
Ett mänskligare samhälle. - Stockholm, 1960.
Socialhjälpen i välståndssamhället. - Stockholm, 1961.
Kärnvapnen, Sverige och världen av idag: Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds 11:e kongress, 2-5 maj 1964. - [Stockholm], 1964.
Att internationalisera Sverige. - Stockholm, 1971.
Utredningen om samband mellan nedrustning och utveckling. In pursuit of disarmament: conversion from military to civil production in Sweden. Vol. 1 B, Summary, appraisals and recommendations. - Stockholm, 1984.
I skuggan av kärnvapen. - Göteborg, 1985.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:24

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen