Göteborgs universitetsbibliotek: Elisabeth Ståhle

Elisabeth Ståhle

Elisabeth Ståhle

Till början av artikeln
Elisabeth Ståhle föddes i Borås. Fadern dog när hon var ett år gammal och modern flyttade tillbaka till Norge. Elisabeth Ståhle studerade språk i Belgien och Frankrike och arbetade därefter som kanslist vid utländska beskickningar. 1960 började hon arbeta på Rädda Barnen och 1965 blev hon internationell sekreterare i Women's International League for Peace and Freedom, WILPF, med säte i Genève. Den posten innehade hon till 1969, då hon blev förbundssekreterare i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Hon var också ordförande i dess stockholmskrets och vice ordförande för riksorganisationen. Hennes språkkunskaper och kännedomen om FN och den internationella fredsrörelsen var viktiga tillgångar för organisationen.

Om Elisabeth Ståhle
Förteckning över Elisabeth Ståhles samling, KvinnSam.

Av Elisabeth Ståhle
70 år for fred : 1915-1985 : Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. - Oslo, 1985.
Några axplock ur Internationella kvinnoförbundets för fred och frihet historia åren 1915-1987. - Stockholm, 1988.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:20

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen