Göteborgs universitetsbibliotek: Ulla Lindström

Ulla Lindström

Ulla Lindström

Till början av artikeln
Ulla Lindström föddes i Stockholm, där hon började arbeta som journalist. Under tio år var hon redaktör för "Vår bostad", samtidigt som hon var politiskt engagerad i det socialdemokratiska partiet. 1946 blev hon ledamot av Riksdagens första kammare, en plats som hon innehade till 1970. Under sina första riksdagsår var hon sakkunnig i Handelsdepartementet och blev 1954 konsultativt statsråd och den enda kvinnan i Tage Erlanders regering. Hennes ansvarsområden var konsument-, familje- och senare även bistånds- och flyktingfrågor. 1947 till 1966 var Ulla Lindström svensk delegat i FN:s generalförsamling, där hon bl.a. verkade för en resolution om familjeplanering. Under 1970-talet var hon ordförande i Rädda Barnen. Hon var en av de ledande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet och deltog i kampen mot svenska kärnvapen under 1950- och 1960-talen. Inför kärnkraftsomröstningen 1980 var hon vice ordförande i kampanjstyrelsen för linje tre. Ulla Lindström blev riksbekant 1956 när hon vägrade niga för drottning Elisabeth, som var på statsbesök i Sverige. Tio år senare lämnade hon regeringen, eftersom hon inte fick gehör för sina krav på ökad u-hjälp. Om sin tid i regeringen har hon berättat i sina memoarer.

Om Ulla Lindström
Jerstedt, Sven, & Misgeld, Klaus, Frid och fröjd och samarbete : intervju med Ulla Lindström. - Ingår i: Arbetarhistoria, 1987:4/1988:1(=nr 44/45), s. 58-60.
Karlsson, Gunnel, En kvinna i regeringen: statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete, Stockholm, 2020.
Karlsson, Gunnel , The making of political women: Ulla Lindström and Inga Thorsson in Swedish politics. – Ingår i: Bortom rösträtten : kön, politik och medborgarskap i Norden, Stockholm, 2011, s. 97-115.
Karlsson, Gunnel, Ulla Gunilla Lindström. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Sjögren, Mikael, Statsrådet och genusordningen : Ulla Lindström 1954-1966. - Ingår i: Historisk tidskrift, 2003:1, s. [5]-28.
Sjölin, Mats, Hon som inte neg - en fallstudie i politisk rolletik. - Ingår i: Statsvetenskaplig tidskrift, 1997(100), s. [385]-409.

Av Ulla Lindström
I regeringen : ur min politiska dagbok 1954-1959. - Stockholm, 1969. - Fortsättes av: Och regeringen satt kvar! : ur min politiska dagbok 1960-1967. - Stockholm, 1970.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen