Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Kleman

Anna Kleman

Anna Kleman

Till början av artikeln
Anna Kleman arbetade i livförsäkringsbolaget Thule samtidigt som hon ägnade en stor del av sin tid åt ideellt arbete. Under Första världskriget var hon engagerad i Rädda Barnens arbete och en tid även organisationens ordförande. Hon var styrelseledamot, sekreterare och ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och den som hälsade välkommen vid invigningen av den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911. Hon var aktiv fredskämpe, ordförande i den svenska sektionen av International Committee of Women for Permanent Peace 1915 till 1918 och svensk delegat vid dess kongresser i Haag 1915 och Zürich 1919. Hon var också medlem i International Council of Women och som inbjuden till rådets kongress i Washington 1925 rapporterade hon till tidskriften Hertha, där hon ofta medarbetade. Syster till Ellen Kleman.

Om Anna Kleman
Andersson, Irene, Anna Sofia Kleman. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Anna Kleman in memoriam. - Ingår i: Hertha, 1940:5, s. 123.
Sachs, Hilda, Anna Kleman. - Ingår i: Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, 1918, s. 41-46.
Skoglöw, Matilda, Anna Kleman: 1862-1940. - Ingår i: Skoglöw, Matilda, Kvinnornas Karlskrona, 2020, s. 87-95.

Av Anna Kleman
Krigets inflytande på lösningen av kvinnornas rösträttsfråga VII [2 frågor besvarade av:] Anna Kleman, Patrik Haglund. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1916:7, s. 2.
Då den amerikanska rösträttsrörelsen blev till : ett sjuttioårsminne. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1918:4, s. 3-4.
Det stora valet. - Ingår i: Tidevarvet, 1933:17, s. 4.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen