Göteborgs universitetsbibliotek: Ellen Kleman

Ellen Kleman

Ellen Kleman

Till början av artikeln
Ellen Kleman gick i flickläroverk i Karlskrona och var därefter banktjänsteman i bl.a. Uppsala och Stockholm. 1907 gav hon ut romanen "Fabian Wendts hustru", där hon visar sitt intresse för kvinnosaken. Detta blev hennes enda skönlitterära verk men i sin litteraturkritiska verksamhet, som framför allt var inriktad på verk av och om kvinnor, fortsatte hon att söka den nya, självständiga kvinnan. Ellen Kleman var redaktör för tidskriften Dagny och därefter för Hertha, fram till 1932. Hon hade ett stort intresse för Fredrika Bremer, bl.a. gav hon tillsammans med kritikern Klara Johanson ut fyra kommenterade volymer av Bremers brev. Utöver sitt tidskriftsarbete var Kleman aktiv i flera föreningar. Hon var t.ex. aktiv inom Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, styrelseledamot i föreningen Självförsörjande bildade kvinnors vilohem, Sällskapet Nya Iduns nämnd, Fredika Bremerförbundet och ordförande i Fredrika Bremer-statykommittén. Efter sin pensionering ägnade hon stor tid åt att hjälpa flyktingar, bl.a. som sekreterare och kassaförvaltare i Insamlingen för landsflyktiga intellektuella, 1934 till 1940. Syster till Anna Kleman.

Om Ellen Kleman
Burman, Carina, O Choice och mörka nätter! : Klara Johansons och Ellen Klemans brevväxling i Kungl. biblioteket. - Ingår i: Biblis, 2006, s. 50-62.
Nordenstam, Anna, Ellen Emma Augusta Kleman. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Rydh, Hanna, Ellen Kleman in memoriam. - Ingår i: Hertha, 1943:10, s. 175-176.
Skoglöw, Matilda, Ellen Kleman: 1867-1943. Ingår i: Skoglöw, Matilda, Kvinnornas Karlskrona, 2020, s. 126-133.

Av Ellen Kleman
Fabian Wendts hustru : berättelse. - Stockholm, 1907.
Studentexamen, arbetet och kvinnan. - Ingår i: Dagny, 1911:36, s. 411-413.
Krigets facit : arbetets nya falanger. - Ingår i: Hertha, 1919:3, s. 42-49.
Vår kvinnliga advokatfirma. - Ingår i: Hertha, 1919:8, s. 146-149.
Fredrika Bremer. - Uppsala, 1925.
Fredrika Bremer and America. - Stockholm, 1938.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:14

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen