Göteborgs universitetsbibliotek: Föregångskvinnor och pionjärer

Föregångskvinnor och pionjärer

Många kvinnor var aktiva i arbetet för fred, både i Sverige och internationellt. Några av dem presenteras här.

Barbro Alving

Barbro Alving, signaturen Bang, 1909–87, journalist och pacifist. Rapporterade bl.a. från Spanska inbördeskriget och var aktiv i kampen mot svenskt atomvapen. Läs mer.

Andrea Andreen

Andrea Andreen, 1888-1972, läkare och radikalpacifist. Aktiv i Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Läs mer.

Emilia Broomé

Emilia Broomé, 1866-1925, liberal socialpolitiker och fredskämpe. Läs mer.

 
Anna Lenah Elgström

Anna Lenah Elgström, 1884–1968, författare, verksam inom kvinno- och fredsrörelsen, en av grundarna av Rädda Barnen. Läs mer.

Signe Höjer

Signe Höjer, 1896-1988, författare, sjuksköterska, socialpolitiker. Ordförande i svenska sektionen av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) 1936-46 och 1954-59. Läs mer.

Anna Kleman

Anna Kleman, 1862-1940, försäkringstjänsteman, socialt engagerad rösträttskvinna och fredskämpe. Läs mer.

 
Ellen Kleman

Ellen Kleman, 1867-1943, journalist, redaktör för Dagny och Hertha, verksam inom IKFF. Läs mer.

Mia Leche-Löfgren

Mia Leche-Löfgren, 1878–1966, författare och pacifist, deltog vid bildandet av IKFF. Läs mer.

Ulla Lindström

Lindström, Ulla, 1909-1999, socialdemokratisk riksdagsledamot och minister, aktiv i kampen mot kärnvapen. Läs mer.

 
Elisabeth Ståhle

Elisabeth Ståhle, 1908-1993, verksam inom bl.a. Rädda barnen, WILPF och IKFF. Läs mer.

Inga Thorsson

Inga Thorsson, 1915–94, socialdemokratisk politiker och diplomat. Hård motståndare till planerna på svenska atomvapen, ordförande för den svenska delegationen vid FN:s nedrustningskonferens i Genève. Läs mer.

Matilda Widegren

Matilda Widegren, 1863-1938, pedagog och fredsarbetare. Initiativtagare till svenska avdelningen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Läs mer.

 

De kvinnor som var aktiva i fredsrörelsen var ofta engagerade inom andra grenar av kvinnorörelsen. Flera av dem är porträtterade i våra andra portaler.

Fredrika Bremer, 1801-1865, en pionjär för den svenska kvinnoemancipationen, har givit namn åt Fredrika Bremer-förbundet, grundat 1884. Skrev 1854 "Appell för ett fredsförbund". Se Kärlek, makt och systerskap.

Anna Bugge Wicksell, 1862-1928, norsk-svensk kvinnosaks- och fredsaktivist. Se Kvinnors kamp för rösträtt.

Emilia Fogelklou, 1878–1972, lärare, författare, Sveriges första kvinnliga teologie kandidat, 1909. Se Kvinnors kamp för kunskap.

Kerstin Hesselgren, 1872-1962, skolkökslärare, bostads- och yrkesinspektör, Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, 1921-1944. Kvinnor och arbete.

Ann Margret Holmgren, 1850-1940, författare, kvinnosakskvinna och fredskämpe. Se Kvinnors kamp för rösträtt.

Ellen Key, 1849-1926, författare, pedagog, rösträttskämpe och kvinnosaksideolog. En av förespråkarna för kvinnans biologiska, känslomässiga och intellektuella särart. Se Kärlek, makt och systerskap.

Anna Lindhagen,1870–1941, socialdemokratisk politiker, journalist och fredsaktivist. Se Kvinnor och arbete.

Alva Myrdal, 1902-1986, socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot, statsråd, diplomat. Från 1960-talet och framåt stark förkämpe för fred och nedrustning, tilldelades Nobels fredspris 1982.

Frida Stéenhoff, 1865-1945, författare och samhällsdebattör. Se Kvinnors kamp för rösträtt.

Elin Wägner, 1882-1949, författare, journalist, rösträttskämpe, pacifist. Se Kvinnors kamp för rösträtt.

Mer litteratur om och av personerna ovan finner du i databaserna KVINNSAM och LIBRIS.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-02 09:56

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen