Göteborgs universitetsbibliotek: Signe Höjer

Signe Höjer

Signe Höjer

Till början av artikeln
Signe Höjer utbildade sig till sjuksköterska och socionom. Den senare utbildningen gick hon i London, där hon bl.a. träffade suffragetten Sylvia Pankurst. Själv hade hon redan som 15-åring arbetat för rösträttsrörelsen i Sverige. Hon engagerade hon sig också tidigt i fredsrörelsen och var ordförande i svenska IKFF under sammanlagt 16 år, 1936 till 1946 och 1954 till 1960. Hon var även medlem i det internationella förbundets styrelse. Signe Höjer var gift med läkaren Axel Höjer och tillsammans startade de Sveriges tre första barnavårdscentraler. Han arbetade senare för Världshälsoorganisationen i bl.a. Indien och Ghana, ett arbete som ledde till att paret Höjer blev bland de första i Sverige som väckte opinion för u-ländernas situation.

Om Signe Höjer
Axelsson, Annelie, Vägra delta i kapprustningen. - Ingår i: Hertha, 1986:2, s. 32-33.
Berg, Annika, Anna Thyra Signe Elisabeth Höjer. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Britasdotter, Åsa, Kvinnomakt, fredsmakt och kvinnostrejk för livet. - Ingår i: Kvinnobulletinen, 1981:6, s. 28-31.
Vi minns Signe Höjer / [redaktör: Renate Schäffer]. - Stockholm, 1988.
Örtenblad, Inger, Möte med fredskämpen Signe Höjer. - Ingår i: Världshorisont, 1986:4, s. 10-11.

Av Signe Höjer
Mödrarnas världsuppror. - Ingår i: Tidevarvet, 1935:34, s. 3.
Folkens fredsvilja måste organiseras: men utan offer kan det inte ske. - Ingår i: Tidevarvet, 1936:35, s. 1, 3-4.
Kvinnor inom svensk fredsrörelse. - Ingår i: Kvinnogärning för land och folk, Stockholm 1943, s. 141-146.
Femtio år för Fred och frihet. - Stockholm, 1965.
Kvinnomakt - könsroller i tropikerna : [rester av matriarkat i Asien och Afrika]. - Stockholm, 1970.
Jane Addams : nobelpristagare och ordförande i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. - Ingår i: Fred o frihet, 1973:5, s. 7-10.
"Visa tålamod - det farligaste vi kan ta oss till". - Ingår i: Fogelstadförbundet, 1974:4, s. 5-7.
Arvet från läsarna. - Stockholm, 1976. - Självbiografi. - Fortsättes av: Läsarungen växer upp, Vägen till Hagalund, Mellan två världskrig, Mitt i livet, I ett vaknande Afrika.
Från mina 90 år : hennes sista bok byggd på två radioserier. - Stockholm, 1988.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:07

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen