Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Lenah Elgström

Anna Lenah Elgström

Anna Lenah Elgström

Till början av artikeln
Anna Lenah Elgström studerade teckning och målning i Stockholm och Paris men övergick sedan till skrivande. Hon debuterade 1911 med novellsamlingen "Gäster och främlingar" och gav därefter ut romaner, noveller och reseberättelser och medverkade regelbundet i tidningen Social-Demokraten. Anna Lenah Elgström var aktiv i olika freds- och kvinnoorganisationer, bl.a. i Internationella kvinnokommittén för varaktig fred. Hon deltog i IKFF:s kongress i Zürich 1919 och träffade många av tidens internationellt kända kvinnor. Flera av dessa har hon porträtterat i "Tidens kvinnor", bl.a. rösträttskämpen och pacifisten Rosika Schwimmer och Sovjetunionens ambassadör i Sverige, Aleksandra Kollontaj. Elgström var själv pacifist, vilket märks i hennes verk, t.ex. i romanen "Mödrar" från 1917.

Om Anna Lenah Elgström
Brödje, Catrine, Ett annat tiotal : en studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa. - Stockholm, 1998. - Diss.
Ghose, Sheila, Moderskänsla med samvete : om Anna Lenah Elgström. - Stockholm, 1987. - C-uppsats.
Hatje, Ann-Katrin, Anna Helena Maria (Anna Lenah) Elgström. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. - Göteborg, [2018]-
Palmqvist, Karin, Anna Lenah Elgström. - Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1983:1, s. 77-79.
Register, Cheri, Consuming flames / illuminating starlight : feminist pacifist themes in a story by Anna Lenah Elgström. - Ingår i: Mothers - saviours - peacemakers. - Uppsala, 1983, s. 75-105.
Säfvenfelt, Catherine, Anna Lenah Elgström och samhällsmodern. - Stockholm, 1995. - C-uppsats.

Av Anna Lenah Elgström
Den sjunde basunen. - Stockholm, 1915.
Krigets inflytande på lösningen av kvinnornas rösträttsfråga V [2 frågor besvarade av:] Anna Lenah Elgström, Ann Margret Holmgren. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1916:5, s. 2.
Rosika Schwimmers kamp för rätten och hennes krig mot kriget. - Stockholm, 1917.
Nittonhundrafjorton års idéer och nittonhundrasextons. - Stockholm, 1917.
För de dödades skull. - Stockholm, 1918.
Elfenbenstornet och andra reseskisser från Medelhavsländer. - Stockholm, 1923.
Tidens kvinnor. - Stockholm, 1944.
Ett fritt hjärta : valda noveller. - Stockholm, 1946.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:03

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen