Göteborgs universitetsbibliotek: Emilia Broomé

Emilia Broomé

Emilia Broome

Till början av artikeln
Emilia Broomé föddes i Jönköping, tog studenten i Stockholm och en medicinsk-filosofisk examen i Uppsala. Hon var först verksam som lärare i Jönköping och därefter i Stockholm, vid Whitlockska samskolan. Emilia Broomé var främst aktiv inom tre områden - fredsfrågan, socialt reformarbete och politik.
1897 skrev hon ett "Upprop till Sveriges kvinnor", som ledde till att Sveriges kvinnliga fredsförening bildades. Hon var föreningens ordförande 1898 till 1911. Emilia Broomé deltog i den första Haagkongressen 1899 och i förberedelsearbetet för den femtonde internationella fredskongressen, som hölls i Stockholm 1910.
Hennes politiska engagemang väcktes med rösträttsrörelsen. Hon var ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt 1902 till 1906 och när Föreningen frisinnade kvinnor bildades 1914 blev hon dess första ordförande, fram till 1920. Tre år senare lämnade hon föreningen och gick i stället med i det nybildade liberala partiet.
Inom det sociala området arbetade Emilia Broomé fr.a. genom Centralförbundet för socialt arbete. Där gjorde hon utredningar och gav råd om organiserandet av kommunal arbetsförmedling, koloniträdgårdar, barnkrubbor m.m. Hon var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige, där hon bl.a. verkade för bättre bostadsförhållanden för självförsörjande kvinnor och barnrika familjer och för att förbättra de fattigas levnadsvillkor.
Emilia Broomé var också ledamot av lagberedningen 1914 till 1918 och den första svenska kvinna som deltog i lagstiftningsarbete. Hon medverkade i utformningen av den nya giftermålsbalken 1920 och som ledamot i 1921 års lönekommitté försvarade hon principen om lika behörighet och lika lön för män och kvinnor.

Om Emilia Broomé
Björklund, Sigrid, Emilia Broomé : en minnesanteckning. - Stockholm, 1929.
Hedin, Marika, Ett liberalt dilemma : Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930. - Eslöv, 2002.
Steinrud, Marie, Emilia Augusta Clementina Broomé. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg, [2018]-
Till 1:sta kretsens kvinnor! Presentation av Emilia Broomé, kandidat för De frisinnade, inför val till 1:a kretsen, Stadsfullm., Sthlm. U.å.

Av Emilia Broomé
Fredssaken och kvinnan. - Stockholm, 1899.
Hustruns ställning enligt förslaget till ny giftermålsbalk : kort redogörelse. - Stockholm, 1919.
Kvinnorna och politiken. - Stockholm, 1922.
Flickornas yrkesval : anvisningar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar / på uppdrag av Stockholms folkskoledirektion utarbetade av Emilia Broomé. - Stockholm, 1924.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 10:01

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen