Göteborgs universitetsbibliotek: Andrea Andreen

Andrea Andreen

Andrea Andreen

Till början av artikeln
Andrea Andreen blev med.kand. 1919 och med.dr 1933. Hon arbetade bl.a. på Sabbatsbergs sjukhus, på Stockholms stads kliniska laboratorium och som privatpraktiserande läkare. Hon tillhörde kretsen kring Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och undervisade i sexualhygien tillsammans med Ada Nilsson. Under mellankrigstiden var hon sakkunnig i bl.a. befolkningskommissionen och i en utredning om kvinnoidrott. Andrea Andreen, som själv var en skicklig fäkterska, är en av pionjärerna för införandet av kvinnlig idrott i Sverige. Hon visade att fysisk ansträngning inte är mer skadlig för kvinnor än för män, något som diskuterades mycket vid denna tid. Andrea Andreen var medlem i Sveriges radikala kvinnoförbund, som redan 1945 föreslog lagstiftning för att kvinnor och män skulle få lika stor representation i riksdags- och kommunalval. 1946 blev hon ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbund, en post hon innehade till 1964. SKV var medlem av Kvinnornas demokratiska världsförbund, som hade bildats i på en internationell kvinnokongress i Paris 1945, där Andrea Andreen var en av tre svenska representanter. Andreen var radikalpacifist och aktiv bl.a. i kampen mot svenska atomvapen. På 1950-talet deltog hon i en internationell kommission som utredde om USA använt biologiska stridsmedel i Kina och Korea.

Om Andrea Andreen
Larberg, Elisabet & Andreen Sachs, Magna, Andrea Andreen: för livets skull, Stockholm, 2015.
Larsson, Siv, Fredskämpe och fäkterska : Andrea Andreen (1888-1972). - Ingår i: Vi mänskor, 2000:2, s. 31.
Lundgren, Anders, Tre sagor : The Svedberg och Andrea Andreen. - Ingår i: Lychnos, 1992, s. 172-183.
Nilsson, Ada, Två läkare : Karolina Widerström till de unga medicinarna : medicine doktor Andrea Andreen-Svedberg. - Ingår i: Tidevarvet, 1933:22, s. 2.
Nilsson, Ulrika, Ellenor Andrea Andreen. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg, [2018]-
Nilsson, Ulrika, Kön, klass och vetenskaplig auktoritet : om kvinnliga läkarpionjärer. - Ingår i: Vetenskapsbärarna, Hedemora, 1999, s. 144-187.

Av Andrea Andreen
Ett andetag som dödar: giftgasernas hedersplats i nästa krig. - Ingår i: Tidevarvet, 1925:21, s. 1.
Nedrustning. - Stockholm, 1952.
Svenska kvinnors vänsterförbund : en femtioårsberättelse. - Stockholm, 1954.
Total avrustning, en nödvändighet i atomåldern. - Stockholm, 1960.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 09:58

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen