Göteborgs universitetsbibliotek: Barbro Alving

Barbro Alving

Barbro Alving

Till början av artikeln
Barbro Alving, signaturen Bang, är en av Sveriges mest kända journalister. Hon var dotter till språkforskaren Hjalmar Alving och journalisten och författaren Fanny Alving. Sin tidningsbana började hon som volontär på Stockholms Dagblad och fick därefter anställning på tidningen Idun. 1934 rekryterades hon till Dagens Nyheter, där hon arbetade till 1959. Hon gick sedan över till Vecko-Journalen, vars medarbetare hon hade varit redan tidigare.

Bang var en av de första kvinnliga utrikeskorrespondenterna och hennes rapporter från bl.a. Olympiaden i Berlin 1936 och från Spanska inbördeskriget väckte stor uppmärksamhet. Till Spanien åkte hon på eget initiativ. Dagens Nyheter avsade sig allt ansvar för henne men bidrog ändå med pengar. Under Andra världskriget for hon till Norge, där hon ibland fick ta sig fram på skidor, i brist på andra transportmedel. 1947 föreslog Bang DN:s redaktion att hon skulle göra en resa jorden runt, vilket tidningen accepterade. Hon åkte till Indien och var med om det historiska ögonblicket då vicekungen deklarerade att Storbritannien skulle dra sig ur landet. Hon träffade också Gandhi och fick en intervju med honom. Från Indien reste hon vidare till Indonesien, som den holländska armén just invaderat för att åter kolonisera landet. Hon gav sig ut i djungeln, där hon träffade ledare, både kvinnor och män, för regeringsarmén. Därefter fortsatte hon till Kina, där hon träffade Chiang Kai-shek, och till Japan. I Hiroshima såg hon konsekvenserna av atombombningen, besökte sjukhus och träffade strålskadade människor. Resan var planerad att vara ett halvtår men det dröjde ett år innan hon återvände till Sverige.

På 1950-talet rapporterade Barbro Alving från Sovjetunionens inmarsch i Ungern 1956 och på 1960-talet från kriget i Indokina. Hon blev tidigt pacifist och var på 1950-talet aktiv i kampen mot svenskt atomvapen. Hennes pacifism ledde till att hon dömdes till en månads fängelse för civilförsvarsvägran. Sina upplevelser av detta skildrade hon i "Dagbok från Långholmen". Utöver sina reportage skrev hon under många år kåserier under psedonymen "Käringen mot strömmen".

Om Barbro Alving
Arnborg, Beata, Barbro Alving. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Arnborg, Beata, Krig, kvinnor och gud: en biografi om Barbro Alving. - Stockholm, 2018.
Elin och Bang : en livslång vänskap / Elin Wägner-sällskapet. - Växjö, 1997.
När Alving blev Bang / Marcos Cantera Carlomagno (red.). - Lund, 2001.
Barbro Alving. - Ingår i: Yrlid, Rolf, Till Madrid : tre svenskars närvaro under det spanska inbördeskriget, Stockholm, 2006, s. 83-180.
Stefansson, Kristina, Barbro Alving - krigskorrespondent och pacifist : en analys av tre reportage från spanska inbördeskriget. - Lund, 1993.
Wechselmann, Maj, Och världen skälvde. - Ingår i: Dagens Nyheter 2007-04-01.

Av Barbro Alving
Dagbok från Långholmen. - Stockholm, 1956.
Bang talar ut. - Stockholm, 1972.
Bang : klipp ur nuets historia. - Stockholm, 1982.
Bang : med skrivmaskin & mikrofon. - Stockholm, 1984.
Personligt : dagböcker och brev. - Stockholm, 1990-1992. - 4 band.
Dagbok från Berlinolympiaden 1936 / redigerad och kommenterad av Rolf Yrlid. - Stockholm, 2008.
Bang om Bang, urval, inledningar och kommentarer av Ruffa Alving Olin. - Möklinta, 2009.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 09:56

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen