Elin Wägner

Elin Wägner (1882-1949), porträtt u.å. FP A 96 : 218