Anna Bugge Wicksell, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Anna Wicksell, 1862-1928. Brevkort utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Text: Strävandet efter politisk rösträtt är ansvarskänsla inför samhället. Ingen adressat. Oskrivet. 1978:484, A 43