Danske Kvinders Valgretstog, rösträttsvykort

Vykort, foto. Danske Kvinders Valgretstog d. 5 Juni 1915. Samling på Amalienborg, Köpenhamn, efter antagandet av den nya grundlagen, som ger kvinnor rösträtt. Cirka 12-15.000 personer deltog. I främsta ledet vitklädda kvinnor med standar och danska flaggor. Längst fram några retuscherade (?) figurer. A 10:4, 1978:525