Finland, Norge ..., rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida Adressat: Doktor Gulli Petrini, Wexiö Text: K. Gulli! Tack för brevet, äplen(?) skall jag sända till din "son" när du säger vilken dag. Jag satte in en annons i Dagny i senaste numret. Vet du någon som vill ha har jag gott om dem. Nu vet jag ej hur jag ställa(?) för mig. Jag ville ha ett föredrag om vår senaste kongress men Ella kan ej komma o Ellen Hagen är för långt. Nu står mitt hopp till dig att du kan säga lite om kongressen, ty vi ha beslutat att ? 24de nov. skaffa pengar till den genom en del försäljning av endast ätbara saker, de ska försäljas på auktion. Du har väl talat i Vexiö om den. Sänd mig ett ord! Brefkort, Carte postale, utgifvet af F.K.P.R. Stockholm. Stämplat 1910. A 10:6