Stöd med ditt namn..., rösträttsvykort, baksida

Vykort. Nordenkarta, baksida. Adressat (text:Adressen anbringas här): Doktor Gulli Petrini, Drottninggatan 106, Stockholm. "Plats för skriftligt meddelande:" Tack för att du vill ta emot mig. Kommer till Sthlm på fredag morgon 9.23. Gränslöst roligt att få träffa dig. Hälsa Henrik. Din Augusta Ronneby 2.11.1915. Brefkort, Carte postale, utgivet av Landsföreningen för Kvinnans politiska rösträtt. A 10:6