Hjalmar Öhrvall, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida. Adressat: Fil Dr Gulli Petrini, Drottninggatan 106(?), Rt. 9029, Stockholm Text: Ups. 8.9.1914 Har med djupt deltagande hört att du är sjuk och måste ligga ännu länge. Måtte du sedan få bli raskt återställd önska vi hjärtligen! Om du orkar läsa så sändes samtidigt ett skoltal, uppbyggligt för de nyblivna studentskorna!!!! Och för litet var av oss. Hj. hälsningar från make och barn. Din tillg. E. H. Brevkort, Carte postale, utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt. A 10:5