Hjalmar Öhrvall, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Hjalmar Öhrvall, 1851-1929, fysiolog och folkbildare, medlem i studentföreningen Verdandi. Text: Kvinnans rösträtt är för mig en fråga om rättvisa, icke en partifråga. A 10:5