A. N. de Condorcet, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida. Adressat: Dr Gulli Petrini, Wäxjö. Text: Lyckorna, lördag. Nu är det längesedan vi hörde av varandra! Jag har varit i Moholm(?), Lidköping och Örebro. Blir här till d. 16de. Här är så skönt! Vi bada ännu i havet! - Du hugnade Dagny med en utmärkt artikel. Kan du få den än mer spridd? Lämpar den sig icke för A. K.? (?) - Vad är det (?) ha för sig i Sthlm? Måtte det inte lyckas. Låt mig höra av dig. Din E. H. Brevkort, Carte postale, utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt. A 10:5