Ann Margret Holmgren, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida. Skickat av Ann Margret Holmgren till Gulli Petrini (FKPR-Växjö), stämplat 13.10.7. Text: Mitt varmaste tack för den minnesvärda kedjan och det kärkomna telegrammet. Kedjan torde avbildas i nästa Idun. Er Ann Margret. 1978:527, A10:5