Ann Margret Holmgren, rösträttsvykort

Vvykort. Porträtt av Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden, 1850-1950. Text: Lyssna, och ni skall höra hur det ropar efter moderlig ömhet överallt i det allmänna livet. Hur många späda spirande plantor frysa inte bort bara av brist på den värme och känsla, som kvinnan skulle tillföra det offentliga livet, om hon finge medansvarighet. Hon behövs vid valet av representanter och rättvisan fordrar att också hon får full medborgarrätt. En viktigare fråga finns i närvarande stund inte för oss kvinnor - knappast heller för samhället. 1978:527, A10:5