Susan B. Anthony, rösträttsvykort, baksida

Vykort. Adressat: Doktor Gulli Petrini, Wäxjö. Text: Söndagen d. 20de är avskild för Tierp. (Skutskär har inte svarat än). Men lördagen d. 19de vill V.U. ha oss (Kongresskommiterade) på ett sammanträde på e.m. hos fru Boheman. Kan du Uppsala en dag i den påföljande veckan i stället. Det är ju så nära! Din S.H. (?) Brevkort. Carte postale. Utgivet av FKPR, Göteborg.