Carrie Chapman Catt, 1, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Carrie Chapman Catt, 1859-1947, profil. Hon har vit höghalsad spetsblus och jacka eller klänning med puffärmar. Text: Vi skola göra vår rösträtt värdig den ädlaste kvinnlighet, sätta rättfärdighet och ädelmod som politikens mål; vi skola visa att modern är en bättre mor, när hon även är en fri medborgare, visa att hem och samhälle höra oskiljaktigt samman och utgöra ett bålverk för en nations storhet, när inom dess murar tronar en drottning såväl som en konung med lika stor makt i staten. Utgivet av FKPR, Göteborg. A 11