Rösträtt för kvinnor, Ju förr ... 2, rösträttsvykort, baksida

Vykort. Rösträtt för kvinnor. Brevkort, Carte postale. Adressat: Doktor Gulli Petrini, Drottninggatan 106, Stockholm Text: Du får förlåta mig att jag endast skickar brevkort, men min arm är lite dålig - Efter kommittésammanträde med ?? igår beslöts mötet till 11-12 aug. Vi beslöto enhälligt att på söndagen du skulle vara siste talare i Folkets hus. Nu ber jag dig med omgående svara mig om du villfar min begäran eller vår med entusiasm antagna mening. Jag blev i Karlshamn vald till ombud i St. ? till Fris(?) mötet, men jag tror ej jag reser, ty det är svårt när man har bråttom, men reser jag så träffas vi. Hälsa Henrik o Sven. Ronneby 10.4.1917. Din Augusta Texten fortsätter på framsidan. Utgivet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt I vänstra hörnet samma bild av Justitia som på framsidan. A 10:6