Anna Shaw och Rosika Schwimmer

Anna Shaw, 1847-1919, och Rosika Schwimmer, 1877-1948, exteriör, framför höga träd. AS ( till vänster) har dräkt och mörk hatt, RS (till höger) har ljus öppen kappa, lång sjal och ljus kvarnhjulshatt. A 67:5