Göteborgs universitetsbibliotek: Litteratur om kvinnor och arbete

Litteratur om kvinnor och arbete

Det finns mycket litteratur om kvinnor och arbete. I databasen KVINNSAM registreras böcker, kapitel och artiklar. För att få fram artiklar ur en viss tidskrift skriver man in tidskriftens namn i fältet "artiklar i/kapitel i".
Ytterligare läs- och länktips finns också under respektive avdelning.

Här är ett urval böcker om kvinnor och arbete i Sverige:

 • Du Rietz, Agneta Lignell, Svenskornas företagsamma historia. – Stockholm, 2009. – 184 s.
 • Bersbo, Zara, "Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt": svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971. - Växjö, 2012. – Diss. - Abstract.
 • Forselius, Tilda Maria, Pigornas döttrar. - Stockholm, 1981. - 193 s.
 • Forssén, Annika, Varsågod och var stark : om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet. - Lund, 2003. - 306 s.
 • Forssman, Lotta, "De få vara tacksamma att vi ge dem arbete" : en bok om arbetarkvinnornas kamp i Sverige / Lotta Forssman, Marianne Paas. - Stockholm, 1976. -161 s.
 • Frangeur, Renée, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? : striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige. - Lund, 1998. - 389 s. - Diss. - Abstract.
 • Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla, Makt och försörjning. - Lund, 2003. - 223 s.
 • Kvinnliga arbetsområden : uppgifter angående utbildning, löneförhållanden, arbetstillgång m. m.- samlade och utgifna af Fredrika-Bremer-Förbundets byrå. - Stockholm, 1913
 • Kvinnor tar plats : arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet / [redaktörer: Josephine Askegård, Kjersti Bosdotter och Klaus Misgeld]. - Stockholm, 2002. - 187 s.
 • Moberg, Kerstin, Från tjänstehjon till hembiträde: en kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946. - Uppsala, 1978. - 256 s. - Diss.
 • De namnlösa nornorna : en litterär antologi om kvinnor och arbete / samlad och kommenterad av Birgitta Svanberg. - Stockholm, 1992. - 283 s.
 • Nilsson, Bengt, Kvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän : en aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och kamp under 1900-talets första hälft. - Uppsala, 1996. - 335 s. - Diss. - Abstract.
 • Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnors arbete. - Stockholm, 2005. - 91 s.
 • Ohlander, Ann-Sofie, Staten var en man. - Stockholm, 2000. - 146 s.
 • Sellerberg, Ann-Mari, Kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet: en sociologisk analys av kvinnornas underordnade position i arbetslivet. - Lund, 1973. - 308 s. - Diss.
 • Sundevall, Fia, Det sista manliga yrkesmonopolet : genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989. - Stockholm, 2011. - 272 s. - Diss. - Abstract.
 • Wikander, Ulla, Delat arbete, delad makt : om kvinnors underordning i och genom arbete : en historisk essä. - Uppsala, 1991. - 68 s.
 • Wikander, Ulla, Kvinnors och mäns arbeten : Gustavsberg 1880-1980 : genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik. - Lund, 1988. - 279 s.
 • Åkerblom, Annika, Arbetarskydd för kvinnor : kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948. - Uppsala, 1998. - 150 s. - Diss. - Abstract.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-10 09:50

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/litteratur/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-02