Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnor i arbete. Om webbplatsen.

Kvinnor i arbete. Om webbplatsen.

Med den här webbplatsen vill vi, KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek, redogöra för svenska kvinnors väg till betalt arbete inom olika yrkesområden. Det är ett stort ämne och vi kan naturligtvis bara täcka en bråkdel. De exempel vi ger bygger på material i våra samlingar. Vi vänder oss till studenter och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och till andra intresserade.

Portalen är ett led i vårt projekt att beskriva den svenska kvinnorörelsens historia. Andra portaler är

I Historiken berättas om kvinnors arbete, med tyngdpunkt på 1800-talet och tidigt 1900-tal.

I avdelningen Biografier porträtteras framträdande kvinnor inom olika yrkesområden, inom facklig verksamhet och inom ideellt arbete.

Fotografier är en databas som innehåller sökbara foton från arbetsplatser och föreningar och av enskilda personer.

Arbetaryrken illustreras med hjälp av personalkonsulent Herta Svenssons material från Svenska Tobaksmonopolet, en stor arbetsgivare med fabriker över hela Sverige.

Tjänstemannayrken innehåller material från Föreningen Kvinnor i statens tjänst, Yrkeskvinnors Klubb, Föreningen Socialarbetare inom industri och affärsvärld och barnmorskan Jenny Charlotta Karlssons efterlämnade papper.

Akademikeryrken berättar om den lagliga vägen till akademiska tjänster, med läkar- och läraryrkena som exempel.

Offentligt tryck hänvisar till motioner, propositioner och lagar, de flesta i fulltext.

Med hjälp av Viktiga årtal kan man följa utvecklingen i Sverige. Här finner man också den Första kvinnan inom olika områden.

Lästips är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet.

Historiken har skrivits av Ulla Wikander, professor i ekonomisk historia. Övriga texter har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam. Logotypen har ritats av Håkan Granath, Göteborgs universitetsbibliotek.

Fotografier och annat material finns i KvinnSam:s arkiv och på Göteborgs universitetsbibliotek.

Frågor om KvinnSam och vår verksamhet kan ställas via kontaktformuläret på vår startsida.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-03-10 14:44

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/handledning/index.xml
Utskriftsdatum: 2024-02-29