Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Johansson-Visborg

Anna Johansson-Visborg

Anna Johansson-Visborg

Till början av artikeln
Anna Johansson-Visborg började sitt arbetsliv som hembiträde och servitris och blev därefter bryggeriarbeterska. Inspirerad av Kata Dalström blev hon socialist och fackligt engagerad. 1901 var hon en av grundarna av den första svenska fackföreningen för bryggeriarbeterskor, senare avd. 15 i Svenska bryggeriarbetareförbundet. Anna Johansson-Visborg blev föreningens ordförande 1904 och var också ombudsman, studieledare och medlem av förbundsstyrelsen. Hon var en facklig pionjär som verkade för att organisera lågavlönade kvinnor, bl.a. sömmerskor, städerskor och baderskor. Hon deltog i bildandet av de fackliga kvinnornas samorganisation i Stockholm, senare Stockholms fackliga centralorganisations kvinnosektion, och blev också dess ordförande.

Johansson-Visborg arbetade även politiskt och hon hade en framträdande roll i den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Hon var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och den första kvinnan i stadskollegiet. När Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund bildades 1920 blev hon invald i styrelsen och hon var också styrelseledamot i Stockholms arbetarekommun. De frågor hon främst engagerade sig i rörde sjukvården, bostadspolitiken och kvinnans ställning.

Byggnadsfrågor och bostadspolitik var hon väl insatt i eftersom hon 1914 börjat göra egna fastighetsaffärer. Många av de hyreshus som Stockholms stad lät bygga tillkom efter hennes motioner. Mest känt är det s.k. kvinnohuset för ensamstående lågavlönade kvinnor. Hon tog också initiativ till semesterhem för arbetarkvinnor. En donation på 300.000 kronor blev grunden för Anna Johansson-Visborgs stiftelse, med uppgift att ge behövande i Stockholm helt eller delvis fria bostäder.

Anna Johansson-Visborg var verksam inom en rad områden. Hon deltog i rösträttskampen, stred för gift kvinnas rätt till arbete och för lika lön för lika arbete. Hon var emot alla typer av särlagstiftning för kvinnor. Hon var en av grundarna av Kooperativa kvinnogillesförbundet och dess första ordförande. I alla sammanhang propagerade hon för ett planmässigt studiearbete och var länge ordförande i de skandinaviska fackliga kvinnornas studiekommitté.

Om Anna Johansson-Visborg
Festskrift tillägnad Anna Johansson-Visborg : utg. till hennes 70-årsdag 10 november 1946. - Stockholm, 1946.
Gröning, Yvonne, Bryggar-Anna en tuff brud och ledstjärna för kvinnorna. - Ingår i: Morgonbris, 1984:3, s. 14-15.
Höglund, Gunhild, Stridbar kvinna : några blad ur Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse. - Stockholm, 1951 (ny uppl. 1994).
Kellberg, Christina, Anna Johansson-Visborg 1944-1988. - Stockholm, 1988.
Lindgren, Anne-Marie, & Lindgren Åsbrink, Marika, Systrar, kamrater! : arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer. - Stockholm, 2007. - S. 286-307.
Morén, Jane, Anna Sofia Johansson-Visborg. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Morén, Jane, Min kärlek har stannat mest hos er: en biografi om kvinnokämpen Anna Johansson-Visborg. - [Stockholm], 2018.

Av Anna Johansson-Visborg
Kvinnornas hemgård i Stockholm. - Avsedd för arbetslösa kvinnor. - Ingår i: Arbetets kvinnor, 1933:2, s. 9. - Vidare härom i nr 6, s. 13-14, 1934:3, s. 12, 1937:1, s. 15, 1938:2, s. 12.
Vår tilltänkta sommarskola vid Brunnsvik. - Ingår i: Arbetets kvinnor, 1930:3, s. 6, 19.
Vårt studiearbete. - Innehåll: Bland fackföreningskvinnorna i Stockholm, arbetsåret 1928-1929. Kvinnliga studiehemmet i LO-borgen, Upplandsgatan 2. - Ingår i: Arbetets kvinnor, 1928:2/4, s. 13.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 09:35

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/biografier/visborg.xml
Utskriftsdatum: 2023-12-11