Göteborgs universitetsbibliotek: Signe Vessman

Signe Vessman

Signe Vessman

Till början av artikeln
Signe Vessman utbildade sig till sömmerska och anslöt sig 1903 till den nybildade fackföreningen. Hon var aktiv i organisationsarbetet och anställdes som agitator för Kvinnornas fackföbund, 1906-1908. Detta uppdelades därefter i olika yrkesförbund och Signe Vessman blev agitator för Svenska skrädderiarbetareförbundet.

Politiskt var Signe Vessman socialdemokrat. När Socialdemokratiska kvinnoförbundet bildades 1920 blev hon dess första ordförande, vilket hon förblev till 1936. På 1910-talet var hon kassör för förbundets tidskrift Morgonbris och var 1920-1932 dess redaktör. Hon innehade flera kommunala uppdrag, var riksdagsledamot 1925-1928 och även internationellt verksam. 1923-1936 var hon ledamot av Internationella socialistiska kvinnokommittén.

Bildningsarbete bland kvinnorna var ett annat av Signe Vessmans intressen och hon var en av gästföreläsarna på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.

Av Signe Vessman
Kommunistiska kvinnorna inbjuda till gemensamma överläggningar. - Ingår i:Morgonbris, 1923:4, s. 5.
En ljushärd : Stockholms arbetarinstitut 50 år. - Ingår i: Morgonbris, 1930: 11, s. 6.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2012-09-01 14:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen