Göteborgs universitetsbibliotek: Herta Svenson

Herta Svenson

Herta Svenson

Till början av artikeln
Herta Svenson utbildade sig till lärare. Hon var bl.a. privatlärare i Natanael Beskows familj och undervisade vid Djursholms samskola. När Svenska tobaksmonopolet etablerades 1914 blev Herta Svenson, på Kerstin Hesselgrens initiativ, anställd som "fabrikssyster". 1921 ändrades titeln och hon blev Sveriges första personalkonsulent. Som sådan ägnade hon sig framför allt åt sociala frågor och åt att organisera fritidsverksamhet för de anställda och deras familjer.

Genom familjen Beskow hade hon kommit i kontakt med den s.k. settlementrörelsen, som i Sverige blev hemgårdsrörelsen. Man arbetade för gemenskap över sociala, kulturella och religiösa gränser, med den kristna broderskapstanken som utgångspunkt. Den första hemgården var Birkagården, grundad 1912 av bl.a. Natanael Beskow. 1916 grundades den andra, Södergården, tack vare Herta Svenson. Hon var också en av initiativtagarna till "stugrörelsen", som öppnade sommarstugor för överansträngda arbeterskor.

Herta Svensons verksamhet vid Tobaksmonopolet omfattade bl.a. sjukvård, hjälpverksamhet, utbildning, barnkolonier och fritidsfrågor. Den kan följas genom hennes arkiv, som finns hos KvinnSam.

Om Herta Svenson
Karlsson, Tobias, Herta Elisabet Svenson. – Ingår i: : Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Movitz Petroselli, Inga, Kvinnodebatten och tobaksarbeterskornas situation under tidigt 1900-tal. - Göteborg, 1992. - Uppsats.
Sundin, Sven Z., Södergården : Sveriges andra hemgård 1916-1986. - Stockholm, 1986.

Av Herta Svenson
Folkhögskolans betydelse från industriens synpunkt. - Föredrag vid mötet i Lahti 1936, dvs Nordiska folkhögskolemötet där. Betydelsen för industriens arbetare. Erfarenheter från Svenska tobaksmonopolets fabriker. - Ingår i: Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1937:3, s.216-226.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 16:28

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen