Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Sterky

Anna Sterky

Anna Sterky

Till början av artikeln
Anna Sterky föddes i en arbetarfamilj i Köpenhamn. Hon började arbeta som skrädderiarbeterska, blev ordförande för de kvinnliga herrskräddarnas fackförening och medlem av De samvirkende Fagforeningers representantskap.

Efter att hon på en kongress i Kristiania lärt känna den svenske socialdemokratiske politikern och tidningsmannen Fredrik Sterky flyttade hon till Sverige. 1900-1925 arbetade hon på Socialdemokratiska arbetarepartiets expedition i Stockholm. 1902 bildades Kvinnornas fackförbund. Anna Sterky blev dess ordförande och förblev det till 1909, då förbundet upplöstes och medlemmarna gick in i andra fackföreningar.

Anna Sterky var en av initiativtagarna till tidskriften Morgonbris och dess redaktör 1904-1909. 1907 var hon med om att organisera den första socialdemokratiska kvinnokonferensen. I den centralstyrelse för kvinnoklubbarna, som då tillsattes, var hon ordförande fram till bildandet av Socialdemokratiska kvinnoförbundet 1920, i vilket hon blev hedersordförande.

Om Anna Sterky
Carlsson Wetterberg, Christina, Ane (Anna) Cathrine Sterky. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Carlsson Wetterberg, Christina, Anna Sterky : en pionjär inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen. - Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1991:2, s. 75-79.
Lindgren, Anne-Marie, & Lindgren Åsbrink, Marika, Systrar, kamrater! : arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer. - Stockholm, 2007. - S. 106-145
Nielsen, Estrid, Gråspurv i guldramme : romanbiografi om Anna Jensen Sterky. - Köpenhamn, 1991.

Av Anna Sterky
Danska kvinnors dag. - Ingår i: Morgonbris, 1915:7, s. 6-7.
Kvinnor, sluten er samman! - Ingår i: Morgonbris, 1904:1, s. 3.
Kvinnorna och lagstiftningen : fem kvinnoorganisationer göra framställningar till regeringen i lagstiftningsfrågor. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1919:7, s. 4.
Kvinnornas fackförbunds anslutning till Sv. Skrädderiarbetareförbundet. - Ingår i: Morgonbris, 1908:6, s. 11-12.
Kvinnornas nattarbete : yrkesfarekomittén avger förslag. - Ingår i: Morgonbris, 1907:6, s. 10.
Mödrars och barns rätt. - Ingår i: Morgonbris, 1921:9, s. 14-15.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-09 11:23

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen