Göteborgs universitetsbibliotek: Gerda Meyerson

Gerda Meyerson

Gerda Meyerson

Till början av artikeln
Gerda Meyerson växte upp i en förmögen familj. Vid ett fabriksbesök slogs hon av hur dåliga förhållanden arbeterskorna levde under och för att de skulle få bättre bostäder grundade hon Föreningen Hem för arbeterskor, som kom att disponera ett hundratal lägenheter. Hon inrättade också en fond för dem som inte kunde betala hyran.

1902 tog Gerda Meyerson inititativ till ett socialt upplysningscentrum och Centralförbundet för socialt arbete, CSA, bildades. CSA intresserade sig bl.a. för industriellt hemarbete. Meyerson gjorde en utredning som visade att arbetsförhållandena ofta var usla och att barnarbete förekom. Hon var sekreterare i CSA från grundandet till 1906. Därefter var hon bl.a. aktiv i Vita bandet, som arbetade för nykterhet, religion och sociala reformer.

Sedan barndomen hade Gerda Meyerson nedsatt hörsel. 1920 engagerade hon sig för de döva och året därpå bildades Svenska föreningen för dövas väl, där hon blev sekreterare och kom att utföra ett pionjärarbete. Genom sin erfarenhet av socialt arbete lyckades hon engagera öronläkare och lärare, så att hörselskadade barn kunde få hjälpmedel och specialundervisning. Hon startade också en syateljé för att ge döva kvinnor arbete. Meyerson reste runt och agiterade, lokalavdelningar av föreningen bildades och man fick också statsbidrag till verksamheten.

Om Gerda Meyerson
Bengtsson, Åsa, Gerda Teresa Meyerson. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. - Göteborg, [2018]-
Borhanedin Yassin A., Kvinna i brytningstid : kvinnosynen i Gerda Meyersons skönlitterära och sociala skrifter. - Lund, 2001.
Ekenvall, Asta, Socialvården i sin linda [om Gerda Meyerson]. - Ingår i: Lite kvällshistoria, 1988, s. 65-70.
Heyman, Ingrid, Två judiska kvinnor i Stockholm 1866-1929 : Agda och Gerda Meyerson / av Ingrid Heyman och Eva Trotzig. - Ingår i: Personhistorisk tidskrift, 2003:2, s. 179-196.
Ljunggren Suokas, Paulina, Fabriksflickans bildning : Gerda Meyerson och Föreningen Hem för arbeterskor 1898-1923 = [The Factory-girls education : Gerda Meyerson and Föreningen Hem för arbeterskor]. - Borås, 2005.
Wahlström, Clara, Efter tio år. - Ingår i: Dagny, 1908:48, s. 613-614.

Av Gerda Meyerson
Arbeterskornas värld : studier och erfarenheter. - Stockholm, 1917.
Bara flickor : dramatisk bagatell i tre akter. - Stockholm, 1924.
Flickor emellan : berättelse för ungdom. - Stockholm, 1890.
Kvinnorna i industrin : anteckningar. - Stockholm, 1909.
Svenska hemarbetsförhållanden : en undersökning utförd som grund för Centralförbundets för socialt arbete hemarbetsutställning i Stockholm, oktober 1907. - Stockholm, 1907.
Ungdom och kärlek : ett ord till arbetarklassens unga kvinnor. - Stockholm, 1910.
Våra arbeterskors ställning och medlen att förbättra den. - Stockholm, 1907.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 16:08

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen