Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Lindhagen

Anna Lindhagen

Anna Lindhagen

Till början av artikeln
Anna Lindhagen var enda dottern i en familj med flera söner, bl.a. politikern och borgmästaren i Stockholm, Carl Lindhagen. Pojkarna fick alla ta studenten medan Anna utbildade sig till rödakorssyster. Efter ungefär tio år som kontorist blev hon 1902 barnavårdsinspektör vid Stockholms stads fattighvårdsnämnd. Där arbetade hon sedan till 1925.

Anna Lindhagen blev tidigt socialist, var aktiv i Socialdemokratiska kvinnoförbundet, redaktör för tidskriften Morgonbris och ledamot av Stockholms stadsfullmäktige. Hon deltog i rösträttskampen och var sekreterare och vice ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm. Hon var den första i Sverige som drev tanken att samhället skulle stödja änkor och faderlösa barn, hon arbetade för ekonomisk mödrahjälp och för bostäder åt barnrika familjer. Många av hennes idéer förverkligades under 1930-talet i och med reformerna inom familjepolitiken.

Under och mellan världskrigen engagerade Anna Lindhagen sig för flyktinghjälp, i enlighet med politiken inom Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Hon stödde Rädda barnens arbete och reste på egen bekostnad till de krigsdrabbade länderna. Under 1930-talet arbetade hon för att förföljda personer skulle få en fristad i Sverige.

Lindhagen intresserade sig mycket för både natur och bebyggelse i Stockholm. Hon motionerade om planterade gårdar och om att bevara eller anlägga parker och grönområdet. Motivet var att arbetarklassen, som vanligen inte hade råd att lämna staden, ändå skulle få tillgång till vackra miljöer. Hon blev en förgrundsgestalt inom koloniträdgårdsrörelsen och bildade tillsammans med Anna Åbersson Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm. Hon föreslog att en del äldre hus skulle bevaras som utställningslokaler och bygdemuseum och lät på egen bekostnad inreda några av sina egna rum till ett museum, för att visa hur ett borgarhem på 1800-talet kunde se ut. Hennes bostad på Fjällgatan 34 finns kvar som "Stigbergets borgarrum".

Om Anna Lindhagen
Andersson, Irene, Anna Jakobina Johanna Lindhagen. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Höjer, Signe, Anna Lindhagen - "Guds lilla kruttunna". - Ingår i: Eldsjälar i fredens tjänst, 1986, s. 76-86.
Kände Ni Anna Lindhagen : minnesskrift / utg. av Esther Blanck. - Stockholm, [1972?].
Persson, Birgit, Anna Lindhagen : samhällsmodern och rösträttskämpen. - Ingår i: Studier i modern historia / tillägnade Jarl Torbacke ..., 1990, s. 215-234.
Sachs, Hilda, Anna Lindhagen. - Ingår i: Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, 1918, s. 53-59.
V-n., Signe, Anna Lindhagen: 50 år den 7 april. - Ingår i: Morgonbris, 1920:4, s. 7.

Av Anna Lindhagen
Barns och mödrars rätt : särskilt med hänsyn till frågan om bidrag från försumliga försörjare och om barnpensionering. - Stockholm, 1913.
Föredrag vid fredsdemonstrationerna den 6 aug. 1916. - Stockholm, 1916.
I nationalitetsfrågan. - Stockholm, 1917.
Idyller och utsikter : bilder från Stockholms natur och bebyggelse. - Stockholm, 1923.
Koloniträdgårdar och planterade gårdar. - Stockholm, 1916.
Vad vi tänkte : minnen. - Stockholm, 1941.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 16:06

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/biografier/lindhagen.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-01