Göteborgs universitetsbibliotek: Karin Kock

Karin Kock

Karin Kock

Till början av artikeln
Karin Kock studerade ekonomi vid Stockholms högskola, där hon disputerade 1929. Tidigare hade hon studerat vid London School of Economics. Hon blev docent i nationalekonomi 1933 och professor 1945, efter att i flera år ha upprätthållit professuren i nationalekonomi.

Politiskt var Karin Kock till en början liberal men övergick på 1930-talet till socialdemokratin. Hon hade en rad offentliga uppdrag, var bl.a. sakkunnig i ekonomiska utredningar och i kvinnoarbetskommittén 1936, huvudsekreterare i kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering och regeringsdelegat vid Internationella arbetskonferensen i Paris 1945. 1947 blev hon byråchef i Handelsdepartementet och när regeringen samma år ombildades utsågs hon till konsultativt statsråd med uppgift att "biträda vid handläggningen av ekonomiska frågor av allmänt ekonomisk natur samt ärenden som avse strukturrationalisering m.m." Därigenom blev hon Sveriges första kvinnliga statsråd. Året därpå blev hon folkhushållningsminister och när departementet avvecklades 1950 blev hon chef för Statistiska centralbyrån.

Karin Kock spelade också en viktig roll inom kvinnorörelsen. Hon var ordförande för Akademiskt bildade kvinnors förening 1926-1933 och efter föreningens ombildning vice ordförande i centralstyrelsen 1942-1947. Hon var vice president i International Federation of University Women. 1936 blev hon ordförande för Svenska kvinnoföreningars samarbetskommitté. Denna slogs 1944 samman med Yrkeskvinnors samarbetsförbund, vars ordförande blev Karin Kock. Under hennes ledarskap fick förbundet stora framgångar och blev ett stöd för förvärvsarbetande kvinnor.

Om Karin Kock
Andreen, Andrea,, Kring en disputation. - Ingår i: Tidevarvet, 1929:9, s. 1.
Niskanen, Kirsti, Forskning och vetenskap som social miljö : Karin Kock och Stockholmsskolan mellan 1920- och 40-talen. - Ingår i: Förbjuden frukt på kunskapens träd : kvinnliga akademiker under 100 år, Stockholm, 2004, s. 143-181.
Niskanen, Kirsti, Karin Kock. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Niskanen, Kirsti, Karriär i männens värld : nationalekonomen och feministen Karin Kock. - Stockholm, 2007.
Niskanen, Kirsti, Kvinnopolitiskt engagemang i könsneutral vetenskap : Karin Kochs könsteoretiska analys under 1930-talet. - Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2001:3/4, s. 85-100.

Av Karin Kock
Kartläggning av arbetsmarknaden : utredning för Kommissionen för ekonomisk Efterkrigsplanering. - [Stockholm], [1944].
Kreditmarknad och räntepolitik, 1924-1958. - Stockholm, 1961-1962. - 2 vol.
A study of interest rates.- London, 1929. - Diss. Stockholm : Högsk.
Svenskt bankväsen i våra dagar. - Stockholm, 1930.
Sveriges handelsekonomiska läge. - Stockholm, 1934.
Uppgifter för svensk kvinnorörelse: några reflexioner med anledning av den aktuella situationen. - Ingår i: Tidevarvet, 1935:4, s. 1, 3-4.
Vi och statens finanser. - Stockholm, 1940.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 09:39

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen