Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnohistoriska portaler

Kvinnohistoriska portaler

Kvinnors kamp för rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt drev kampen för kvinnors rösträtt i Sverige. Historik, biografier, fotografier, kampanjmaterial, offentligt tryck m.m. berättar om rösträttsrörelsens verksamhet.

Kvinnors kamp för kunskap

1842 infördes allmän folkskola i Sverige, med skolplikt för både pojkar och flickor. Att kvinnor också skulle ha rätt till högre utbildning var däremot inte självklart. Nya och gamla texter, biografier, offentligt tryck och fotografier visar här kvinnors väg till utbildning.

Kvinnor i arbete

Kvinnor har alltid arbetat. Arbetet var till en början oavlönat men efter hand har kvinnor fått tillträde till allt fler yrken.  Nya och gamla texter, biografier, offentligt tryck och fotografier visar här kvinnors väg till yrkesarbete.

Kvinnor och fred

Sedan slutet av 1800-talet har kvinnor organiserat sig i särskilda fredsföreningar, både internationellt och nationellt. Historien om kvinnors kamp för fred visas här med hjälp av nyskrivna texter, gamla dokument, fotografier och annat material. Tonvikten ligger på sent 1800 fram till Andra världskriget.
 

Kärlek, makt & systerskap

Här presenteras "andra vågens kvinnorörelse", på 1960- och 1970-talet. Kvinnoorganisationer, viktiga förmödrar,  kampen för arbete och daghem, för kvinnohus och kvinnors kultur är en del av innehållet.

Äldre svenska kvinnotidskrifter

2009 var det 150 år sedan Tidskrift för hemmet började ges ut. Här kan du läsa mer om den och andra äldre svenska kvinnotidskrifter från 1800-talet och runt sekelskiftet 1900. Vi porträtterar också redaktörer och författare som var verksamma i tidskrifterna.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen