Göteborgs universitetsbibliotek: Söktips i KVINNSAM

Söktips i KVINNSAM

KVINNSAM är sökbar via LIBRIS specialdatabaser. Sökbara fält är författare/utgivare, ord i titel, ämnesord, språk, tryckår, publikationstyp och tidskrift eller monografi som värddokument. Även fritextsökning är möjlig, dvs sökning sker i alla fält samtidigt.

Språk
För litteratur utgiven 1992 och senare kan man begränsa sin sökning till att omfatta endast vissa språk. Vi arbetar med inläggning av språkkoder för äldre litteratur.

Sökning på ämnesord

Ämnesorden är valda ur ett konsekvent kvinnoperspektiv, dvs ämnesordet kvinnor är alltid underförstått. Ämnesordet författare avser kvinnliga författare, med ämnesordet poliser menas kvinnliga poliser (eller möjligen manliga poliser i relation till kvinnliga kolleger/brottslingar). Vill man söka poster om manliga brottslingar, författare etc lägger man : män till sökordet, t ex brottslingar: män. Andra texter om män kan man hitta genom att söka på manlighet, mansrollen, fäder osv.

Ämnesindexeringen påbörjades i slutet av 1950-talet och antalet ämnesord växer vid behov. Målet med indexeringen, som utförs på KvinnSam, är att göra litteraturen möjlig att återfinna. Användarvänligheten har alltid stått i centrum.

Kvinnor i olika länder
Vill man söka efter kvinnors ställning, förhållanden eller företeelser i ett geografiskt område kan man göra en ämnesordssökning på Iran, Förenta staterna, Gotland osv. Vi använder samma beteckningar som Svenska ämnesord, sao. 

De etniska ämnesorden iranier, amerikaner, svenskar avser kvinnor utanför sitt geografiska ursprungsområde.

Tidsbegränsning
Det är möjligt att begränsa en ämnessökning till att gälla en historisk period, ett visst århundrade eller ett speciellt år, t ex medeltiden, 1700-talet, 1968.

Personnamn som ämnesord
I KVINNSAM finns namn på personer som ämnesord. Artiklar som handlar om filosofer, författare, konstnärer etc kan sökas på dessas namn. Både välkända och mindre kända personer är sökbara i ämnesordsfältet.
Välj personer i rullgardinsmenyn till höger om ämnesordsfältet.

Institutioner, organisationer och tidskrifter som ämnesord
Det finns möjlighet att söka på ett stort antal organisationer och institutioner i ämnesordsfältet, stora välkända som LO och EU men även Södermanlands Barnmorskeförening och Arthur and Elizabeth Schlesinger Library etc. Man kan också hitta litteratur om tidskrifter genom att skriva in tidskriftens namn som ämnesord.

Möten och konferenser som ämnesord
Konferensskrifter och texter om möten söker man i ämnesordsfältet på orten och årtalet där konferensen eller mötet ägde rum, t ex möten: Beijing 1995.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen