Göteborgs universitetsbibliotek: Ämnesord, KVINNSAM

Ämnesord, KVINNSAM

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |O | P | Q | R | S | T | U | V |X| Y | Z | Å | Ä | Ö


Siffror

8 mars se Internationella kvinnodagen

A

abolitionism
aboriginer
- se australienska urfolk
abort
- se även könsselektiva aborter
aborträtt
accessoarer
ADHD
adel
administration
adoption
adresser
advokater se jurister
affektteori
affischer
affärsanställda se butiksanställda
affärskvinnor
afghaner
afghanskor
aforismer
afrikaner
afrikanskor
afro-amerikaner
afro-amerikanskor
- se även svarta
agens [en person eller grupps förmåga att handla utifrån befintliga maktstrukturer]
aggressivitet
agrarsamhället
- se även bondesamhället
- se även jordbruk
- se även landsbygd
AIDS [acquired immune deficiency syndrome]
- se även HIV
akademier
akademiker [avser person med akademisk grundexamen]
akademiker: män
aktionsforskning
aktivism
- se även politisk verksamhet
albaner
albanskor
alfabetisering se läs- och skrivkunnighet
algeriskor
alienation
alkemi
alkoholism
- se även missbruk
alkoholvanor
allegorier
- se även symboler
allmänna val
- se även rösträtt
- se även valbeteende
- se även valresultat
alpinism
alternativ medicin
alternativrörelser
- se även fredsrörelsen
- se även gayrörelsen
- se även kvinnorörelsen
- se även medborgarrättsrörelsen
- se även miljörörelsen
altruism
Alzheimers sjukdom se demens
amasoner
ambition
Amerikanska inbördeskriget 1861-1865
amerikanska urfolk
amerikanskor
ammor
amning
analytisk filosofi
anarkism
andlighet
andra vågens kvinnorörelse
- se även kvinnorörelsen
- se även tredje vågens feminism
Andra världskriget
andragenerationsinvandrare
androcentrism
androgyni
animerad film
annonser se reklam
anorexia se ätstörningar
anpassning
- se även integration
anställning
- se även uppsägning
anställningsförmåner
anställningsskydd
- se även uppsägning
ansvar
antifascism
antifeminism
- se även backlash
- se även feminism
antikommunism
antiken
antirasism
antisemitism
antropologer se socialantropologer
antropologi se socialantropologi
antroposofi
apartheid
apokryfer
apotekare
araber
Arabiska våren 2010-
Arabiska väldet
arabiskor
arbetarklassen
- se även klassamhället
- se även klasskamp
- se även klasskillnader
- se även klassmedvetande
- se även klasstillhörighet
- se även medelklassen
- se även överklassen
arbetarkvinnor
arbetarlitteratur
arbetarrörelsen
- se även fackföreningar
- se även socialdemokrati
- se även socialism
arbetarskydd
arbete
- se även barnarbete
- se även deltidsarbete
- se även distansarbete
- se även dubbelarbete
- se även förvärvsarbete
- se även hemarbete
- se även hushållsarbete
- se även husligt arbete
- se även industriarbete
- se även låglöneyrken
- se även nattarbete
- se även oavlönat arbete
- se även prekariat
- se även skiftarbete
- se även tidsbegränsad anställning
- se även tvångsarbete
- se även u-landsarbete
arbeterskor
- se även byggnadsarbetare
- se även grovarbetare
- se även gruvarbetare
- se även hamnarbetare
- se även skogsarbetare
- se även säsongsarbetare
- se även tobaksarbetare
- se även varvsarbetare
arbetsfysiologi se arbetsrätt
arbetsfördelning [fr o m år 2000 = i hemmet]
arbetsförhållanden
arbetsförmedling
arbetsgivarpolitik
arbetskraft
arbetskraftsreserv
arbetslagstiftning se arbetsrätt
arbetsledare
- se även beslutsfattare
- se även chefer
arbetsliv
arbetslöshet
arbetsmarknad
arbetsmarknadspolitik
- se även arbetsgivarpolitik
arbetsmiljö
arbetsrätt
- se även juridik
- se även rättslig ställning
- se även sociallagstiftning
arbetsskador
arbetsstugor
arbetsterapeuter
arbetstid
- se även deltidsarbete
- se även sextimmarsdagen
- se även tidsbegränsad anställning
arbetsuppgifter
arbetsupplevelse
arbetsvandringar
arbetsvärdering
arkeologer
arkeologer: män
arkeologi
arkeologi i litteraturen
arketyper
arkitekter
arkitektur
arkiv
- se även bibliotek
arkivarier
armeniskor
artificiell intelligens
artighet
- se även etikett
arvsrätt
- se även rättslig ställning
asexualitet
ashkenazer
asiat-amerikaner
asiat-amerikanska kvinnor
asiater
asiatiska kvinnor
asketism
assyriska kvinnor
astrologi
astronauter
astronauter: män
astronomer
astronomi
asylrätt
ateism
attityder
- se även opinionsbildning
au pair
auktoritet
australiensiskor
australienska urfolk
autism
autofiktion
autoimmuna sjukdomar
avantgarde (estetik)
avkolonisering
azteker

 

B

backhoppning
backlash
baderskor
bag ladies se hemlöshet
bagare
bahai
balett
ballader
bangladeshier
bangladeshiskor
bankanställda
bankverksamhet
- se även långivning
bantning Se viktminskning
Barbie
barn
- se även fosterbarn
- se även flickor
- se även pojkar
- se även spädbarn
- se även utomäktenskapliga barn
barnadödlighet
barnamord
barnarbete
barnavård
- se även barnomsorg
- se även barntillsyn
barnavårdscentraler se barnavård
barnavårdsmannainstitution [barnavårdsman, 1917-1981, utsågs till stöd för vårdnadshavare som så begärde, bl.a. för att förbättra utomäktenskapliga barns situation]
barnbegränsning se födelsekontroll
barnbidrag
barnböcker
- se även flickböcker
- se även pojkböcker
- se även ungdomsböcker
barnflickor
barnfrihet
barnhem
barnkunskap
barnledighet se föräldraledighet
barnlöshet
barnmisshandel
barnmorskor
barnmorskor: män
barnomsorg
- se även barnflickor
- se även barnstugor
- se även daghem
- se även familjedaghem
barnpsykologer se psykologer
barnskötare
barnskötare: män
barnstugor se daghem
barnsäng
- se även obstetrik
barntillsyn
- se även barnflickor
- se även barnomsorg
barnäktenskap
barocken
baseboll
basketboll
beachvolleyboll
beat generation
befolkningsfrågan
- se även befolkningspolitik
- se även demografi
befolkningspolitik
- se även befolkningsfrågan
- se även demografi
befrielserörelser
beginer
begravning
begåvning
begär
behandling
behörighet
- se även behörighetslagen
behörighetslagen
- se även lagar
bekännelselitteratur se självbiografier
belgiskor
bemötande
benskörhet
beredskapsarbeten
beroende
beröring
beslut
beslutsfattare
- se även arbetsledare
- se även chefer
beteende
betyg
Bibeln
- se även enskilda bibliska böcker
- se även exegetik
- se även Gamla Testamentet
- se även Nya Testamentet
bibliografi [formord]
bibliografier
bibliotek
- se även arkiv
bibliotekarier
bibliotekarier: män
bigami
bilar
- se även bilförare
- se även trafik
- se även trafikanter
bilder
bildhuggare se skulptörer
bildning
bildningsromaner
bilförare
- se även bilar
- se även trafik
- se även trafikanter
bilförare: män
bilmekaniker
bilsport se motorsport
biografer
biografi [formord]
biografier
biologer
biologi
- se även botanik
- se även fysiologi
biomedicinska analytiker
bioteknik
bisexualitet
- se även sexualitet
biskopar
biskopar: män
biskopsfruar
bistånd
- se även u-landsarbete
blandäktenskap sök på äktenskap etnicitet
blick
blinda se synskador
blues
bodybuilding
boendemiljö
- se även bostäder
bokbindare
bokförlag
bokförläggare
bokhandel
bokhandlare
bokkaféer
bokmarknaden
boktryckare
bolivianskor
Bolognaprocessen
bondesamhället
- se även agrarsamhället
borgerliga kvinnorörelsen
borgerligheten
bosniskor
bostäder
- se även boendemiljö
- se även kollektivhus
- se även servicebostäder
botanik
botaniker
botare [historisk term]
boxning
brahmanism
- se även hinduism
brandmän
brandmän: män
brasilianskor
brev
brevbärare
brevbärare: män
britter
brittiska kvinnor
broderi
- se även handarbete
brodöser
bronsåldern
brott se brottslighet
brottning
brottslighet
- se även kriminologi
brottslingar
brottslingar: män
brottsoffer
brottsoffer: men
brottspåföljder
- se även dödsstraff
- se även kriminalvård
brudköp
brukssamhällen
bryggeriarbetare
bröllop
bröllopsseder
bröstcancer
bröstet
buddhism
bulimi se ätstörningar
butch femme
- se även lesbianism
butiker
butiksanställda
butiksanställda: män
byggnadsarbetare
byggnadsarbetare: män
Bysantinska riket
böcker
- se även bokmarknaden
bönder se jordbrukare
börsmäklare

 

C

cancer
- se även bröstcancer
celibat
censur
centralamerikanska urfolk
centralamerikanskor
ceremonier
- se även initiationsriter
- se även ritualer
chaufförer
chaufförer: män
cheerleading
chefer
- se även arbetsledare
- se även beslutsfattare
- se även ledarskap
chefer: män
chilenskor
cirkus
cis
citatsamlingar
civilekonomer se ekonomer
civilförsvar
- se även lottor
civilingenjörer se ingenjörer
civilstånd
- se även gifta kvinnor
- se även ogifta kvinnor
colombianskor
coronapandemin
cripteori
crossdressing
cultural studies [använt t.o.m. juni 2009,
därefter se kulturstudier]
cyborger
cykling
cypriotiskor

 

D

dadaism
dagbok [formord]
dagböcker
daghem
- se även barnstugor
- se även barnomsorg
- se även familjedaghem
- se även förskolan
dagmammor se familjedaghem
dans
dansare
dansare: män
danskar
danskor
darwinism
databaser
datavetenskap
dating
datorer
datorisering
- se även digitalisering
datorspel se elektroniska spel
debatt
dekadens
dekoloniala perspektiv
deltidsarbete
- se även arbetstid
demens
demografi
- se även befolkningsfrågan
- se även befolkningspolitik
- se även fruktsamhet
- se även nativitet
demokrati
demonstrationer
- se även protestaktioner
depression
design se formgivning
detektiver
detektivromaner
- se även romaner
diabetes
diagnos
diakoner
- se även kyrkligt arbete
diaspora
dietister
digitala medier
digitalisering
digitalt bevarande
dikotomier [variabler eller egenskaper som är delade i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier, t ex man/kvinna, natur/kultur, privat/offentlig]
diktatur
diplomater
diplomatfruar
dirigenter
dirigenter: män
diskriminering
- se även könsdiskriminering
diskursanalys
distansarbete
- se även hemarbete
distansundervisning
djur
dockor
- se även Barbie
- se även leksaker
dokumentationstjänst
dokumentärskildringar
domar se brottspåföljder
Domarboken
domare
dominans
dominikanskor
donationer
doula se hjälpkvinnor
drag se crossdressing
dramatik
- se även opera
- se även teater
dramatik [formord]
droger
drottningar
druider
drusiska kvinnor
dräkter se kläder
drömmar
dubbelarbete
dubbelmoral
- se även etik
- se även normer
dygder
dykare
dykare: män
dyslexi se läs- och skrivsvårigheter
dystopier
döden
dödlighet
- se även livslängd
dödsannonser
- se även nekrologer
dödsstraff
döttrar
- se även svärdöttrar
- se även hemmadöttrar

 

E

e-post
ecuadorianskor
efterkrigstiden
egenvård
egyptier
egyptiskor
ekofeminism
ekokritik
ekologi
ekonomer
ekonometri
ekonomi
- se även ekonomisk historia
- se även ekonomisk ställning
- se även företagsekonomi
- se även huslig ekonomi
- se även informell ekonomi
- se även marknadsekonomi
- se även nationalekonomi
- se även socioekonomi
- se även tillväxt
ekonomi i litteraturen
ekonomisk historia
- se även historia
ekonomisk ställning
- se även fattigdom
- se även skuldsättning
elektriker
elektronisk musik
elektroniska spel
elever
- se även studenter
eliter
emancipation
- se även frigörelse
embryologi
- se även foster
- se även konstgjord befruktning
emigration
empati
encyklopedier se uppslagsböcker
endometrios
energi
engifte se monogami
ensamhet
ensamstående
ensamstående fäder
ensamstående föräldrar
ensamstående kvinnor se ensamstående
ensamstående mödrar
- se även familjeförsörjare
- se även mödrar
epilepsi se nervsystemets sjukdomar
epistemologi se kunskapsteori
e-post
eritreanskor
erotik
eskatologi
eskimåer se inuiter
essentialism se särartsteori
estetik
estniskor
etik
- se även ansvar
- se även dubbelmoral
- se även normer
- se även skuld
- se även värderingar
etikett
- se även artighet
etiopiskor
etnicitet
etnologer
etnologi
etruskerna
eugenik
eunucker
européer
europeiskor
evolutionsteori se utvecklingslära
exegetik
- se även Bibeln
existentialism
exorcism
exotism
expressionism

 

F

fackföreningar
- se även arbetarrörelsen
facklig kamp
fackligt arbete
fadderskap
faderskap
fadersrollen
- se även mansrollen
fallbeskrivningar
familjedaghem
- se även barnomsorg
- se även daghem
familjeförsörjare
- se även ensamstående mödrar
- se även försörjarbegreppet
familjeförsörjare: män
familjekunskap se familjesociologi
familjen
- se även hemliv
- se även hemmet
familjeplanering se födelsekontroll
familjepolitik
familjer i litteraturen
familjerådgivning
familjerätt
familjesociologi
familjestorlek
familjestruktur
fanfiction
fans
fantasier
fantasy
fanziner
far-dotterförhållande
far-sonförhållande
farmaceuter se apotekare
farmödrar se mormödrar
fascism
fastighetsmarknaden
fattigdom
fattigvård
femininitet
- se även kvinnlighet
feminisering
feminism
- se även andra vågens kvinnorörelse
- se även antifeminism
- se även ekofeminism
- se även postfeminism
- se även profeminism
- se även radikalfeminism
- se även svart feminism
- se även tredje vågens feminism
feministisk forskning se forskning, genusforskning, kvinnoforskning, könsrollsforskning
feministisk teori
- se även teori
- se även särartsteori
feministteologi
- se även teologi
feminologi se kvinnoforskning
femme fatale
fenomenologi
feodalism
fertilitet se fruktsamhet
fester
festivaler
fetischism
fetma se vikten
fibromyalgi
filantropi se välgörenhet
filippininer
filippinskor
film
- se även filmkritik
- se även komedi
- se även regissörer
- se även scenografi
- se även skådespelare
filmkritik
filmvetenskap
filosofer
filosofer: män
filosofi
- se även analytisk filosofi
- se även pragmatism
finanskriser
finlandssvenskor
finländare
finländskor
fiskare
flersamhet se icke-monogama förhållanden
flickböcker
flickforskning
flickor
- se även barn
- se även ungdomar
flickskolan [skolform]
- se även flickskolor
- se även skolan
flickskolor [könsåtskilda skolor]
- se även flickskolan
- se även hushållsskolor
- se även särundervisning
flottan
flottare
flygare se piloter
flygvärdar
flygvärdinnor
- se även värdinneyrken
flyktingar
flyktingar: män
flyktingläger
fobier
- se även rädsla
folkbildning
folkdräkter
folkhemmet
folkhögskolor
folklivsforskning
- se även etnologi
folklore
- se även myter
- se även sagor
folkmedicin
- se även alternativ medicin
folkmord
folkmusik
- se även musik
folkrörelser [används om svenska/nordiska rörelser, ex. frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen]
folkskolan
folktro
formgivare
formgivning
fornnordisk religion [används fr.o.m. 2016]
forntiden se förhistoria
forskare
forskare: män
forskning
- se även genusforskning
- se även kvinnoforskning
- se även könsrollsforskning
- se även mansforskning
- se även omvårdnadsforskning
forskningsanslag
forskningsinstitut
forskningsmetodik
forskningsperspektiv
- se även standpoint theory
forskningsprojekt
foster
- se även embryologi
- se även havandeskap
- se även obstetrik
fosterbarn
fosterdiagnostik
- se även embryologi
- se även foster
fotbindning
fotboll
fotografer
fotografi
fotokonst
fotomodeller se modeller
framgång
- se även karriär
framtiden
frankerna
franska revolutionen
fransyskor
fred
fredsbevarande styrkor
fredsfrågan
- se även pacifism
fredsrörelsen
- se även pacifism
freudianism
frigiditet [äldre, ofta nedsättande term]
- se även sexuell funktionsstörning
frigörelse
- se även emancipation
frihet
friidrott
frikyrkor
- se även kyrkan
- se även pingstörelsen
- se även väckelserörelser
frillor se konkubiner
friluftsliv
frimurare
- se även ordenssällskap
frimärken
fristående skolor
frisörer
frisörer: män
fritid
fritidshem
fritidspedagoger
fritidspedagoger: män
frivilligorganisationer
fruktsamhet
- se även nativitet
- se även utomäktenskaplig fruktsamhet
frånvaro
främlingsfientlighet
fundamentalism
funktionsnedsättning
fysik
fysiker
fysiologi
- se även biologi
fysioterapeuter
fysisk fostran
fångvård se kriminalvård
fäbodväsen
fäder
- se även faderskap
- se även fadersrollen
- se även far-dotterförhållande
- se även far-sonförhållande
fäktning
fängelser
- se även brottspåföljder
- se även kriminalvård
- se även politiska fångar
färgade se people of color
födelsekontroll
- se även preventivmedel
fördomar
fördrag
förebilder
föreläsningar
föreningar
- se även grupper
- se även organisationer
- se även syföreningar
föreningstryck [formord]
Förenta staterna se USA
företag
företagare
företagare: män
- se även småföretagare
företagsekonomi
författare
- se även enskilda författare
- se även litteraturvetenskap
författare: män
förföljelse
förförelse
förhistoria
- se även arkeologi
- se även paleolitisk tid
förindustriella samhällen
Förintelsen [nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper under andra världskriget 1939-45 eller Hitlertiden 1933-45]
- se även andra världskriget
- se även nazism
förlossning
- se även obstetrik
förlossningsskador
förlovning
förmynderskap
förnuftet
förorter
- se även städer
förskolan
förskollärare
förskollärare: män
första vågens kvinnorörelse
- se kvinnorörelsen
- se borgerliga kvinnorörelsen
- se rösträtt
- se emancipation
Första världskriget
försvaret se militären
försäkring
försäkringstjänstemän
försäljare se säljare
försörjningsstöd
förtryck
förvaltning
förvärvsarbetande mödrar
- se även mödrar
- se även dubbelarbete
- se även förvärvsarbete
- se även yrkeskvinnor
förvärvsarbete
- se även yrkesarbete [t.o.m. 2002]
föräldraförsäkring
- se även föräldrapenning
föräldrainflytande
- se även modersinflytande
föräldraledighet
föräldrapenning
föräldrar
föräldrautbildning
- se även utbildning

 

G

Gamla Testamentet
- se även Bibeln
- se även enskilda böcker i Gamla Testamentet
gayrörelsen
geishor
gemenskap
- se även nätverk
- se även systerskap
generationer
genetik
gentrifiering
genus [socialt kön]
genusarbetsdelning
genusforskning
- se även forskning
- se även kvinnoforskning
- se även könsrollsforskning
- se även mansforskning
genuskontrakt
genussystem
- se även könsroller
geografer
geografi
geografiska namn - använd Svenska ämnesord. Undantag förtecknas i denna lista.
geologi
georgiskor
gerillarörelser
germanerna
ghananskor
gifta kvinnor
- se även civilstånd
- se även äktenskap
gjutare
glasblåsare
glesbygd
globala Nord
globala Syd
globalisering
globalt perspektiv
glädje
gnosticism
godsägare
golf
gospel
gotiska berättelser
graffiti
grafiker
grafisk industri
gravdikter
graviditet
- se även foster
- se även obstetrik
gravkonst
gravskick
grekiskor
grovarbetare
grundskolan
- se även skolan
grupper
gruppterapi
grupptänkande
gruvarbetare
gruvarbetare: män
gråt
gråterskor
gudinnor
- se även modergudinnor
gudsbegreppet
gudstjänsten
guvernanter
- se även lärare
gymnasieskolan
- se även folkhögskolan
- se även skolan
gymnastik
gymnastiklärare se idrottsundervisning
gynekologer
- se även läkare
gynekologer: män
gynekologi
gynokrati se matriarkat
gång [idrottsgren]
gästfrihet

 

H

hagiografi
Hallstattkulturen
handarbete
- se även broderi
- se även hemslöjd
handboll
handel
- se även torghandel
handikappade se funktionsnedsättning
handlingsprogram
hantverk
harem
hat
hatbrott
havandeskap se graviditet
HBTQI
- se även homosexualitet
- se även lesbianism
- se även queer
- se även transpersoner
- se även transsexualism
HBTQI i litteraturen
Hebreerbrevet
heder
hedersmord
hegemonisk maskulinitet
- se även manlighet
helgon
heliga skrifter
hellenistisk tid
hemarbete [avlönat arbete som utföres i det egna hemmet, t ex sömnad för textilföretag]
- se även distansarbete
hembiträden
- se även barnflickor
- se även hemhjälp
- se även pigor
hembiträden: män
hemgift
hemhjälp se hembiträden, husligt arbete, pigor
hemindustri
heminredning
hemkunskap
hemlöshet
- se även socialt utslagna
hemmadöttrar
- se även döttrar
hemmafruar
- se även husmödrar
hemmamän
hemmet
- se även familjen
- se även hemliv
hemsamariter
- se även hemtjänst
- se även vårdbiträde
hemsjukvård
hemslöjd
hemtjänsten
- se även hemsamariter
- se även vårdbiträde
hemvårdare
- se även hemsamariter
hemvårdare: män
hermafroditism [äldre begrepp]
- se även intersexualitet
hermeneutik
Hesekiel
heteronormativitet
- se även cis
heterosexualitet
hetsätning se ätstörningar
hettiterna
hetärer
- se även konkubiner
- se även älskarinnor
hierarkier
- se även makt
hinduism
hiphop
historia
- se även ekonomisk historia
- se även förhistoria
- se även idéhistoria
- se även konsthistoria
- se även kulturhistoria
- se även kvinnohistoria
- se även litteraturvetenskap
- se även medicinhistoria
- se även musikhistoria
- se även religionshistoria
- se även rättshistoria
historiker
historiker: män
historiografi
HIV
- se även AIDS
hjälpcentra
- se även kvinnohus
- se även kvinnojourer
hjälpkvinnor [hjälp vid förlossningar, liksvepning etc]
hjälplöshet
hjälporganisationer
hjälpsamhet
hjältar
hjältinnor
hjärna
hjärt-kärlsjukdomar
- se även sjukdomar
hmong [ett bergsfolk i södra Kina, norra Vietnam, norra Laos och norra Thailand]
homeopati
homofobi
homosexualitet
- se även komma ut-processen
- se även lesbianism
- se även manlig homosexualitet
homosocialitet
hormoner
hovdamer
hovliv
humanekologi
humaniora
humor
hunger se svält
husaga [husbondes och husmoders rätt att aga tjänare och underlydande, begränsades 1858, helt avskaffad 1920]
hushåll
hushållsarbete [oavlönat arbete i det egna hemmet]
- se även städning
hushållspengar
hushållsskolor
huslig ekonomi
husligt arbete [avlönat arbete i annans hem]
husmoderslön
husmorssemester [1946-1979, org. verksamhet för att ge utarbetade hemmafruar möjlighet till avkoppling]
husmödrar
- se även hemmafruar
huvudbonader
huvudvärk
hygien
hyperkapitalism se kapitalism
hysteri
hållbar utveckling
hålldamer se konkubiner
hår
hårdrock
hårkullor
hällristningar
hälsa
hälsoundersökningar
- se även mammografi
hälsovård
- se även hälsoundersökningar
- se även mammografi
- se även mödrahälsovård
- se även sjukvård
hämnd
härskartekniker
- se även makt
häxor
- se även Wicca
häxprocesser
Höga Visan
högerextremism
högskolan
- se även universitet
högskoleprovet
- se även kunskapsprov
högstadiet
hörselskador
hövisk poesi
- se även poesi

 

I

i-länder
icke-monogama förhållanden
- se även polygami
icke-våld
ickebinär
idéhistoria
identitet
- se även könsidentitet
identitet i litteraturen
identitetspolitik
ideologier
idrott se sport
idrottsundervisning
Igbo (folk)
ikonografi
- se även bilder
- se även kvinnobilden
illustratörer
ilska se vrede
immigration
- se även invandrare
- se även migration
- se även utvandrare
imperialism
impotens se sexuell funktionsstörning
impressionism
inbördeskrig
- se även krig
incels [förkortning för "involuntary celibacy", ofrivilligt celibat]
incest
- se även sexuella övergrepp
indianer
- se amerikanska urfolk
indier
indiskor
indonesiskor
industrialisering
industrialismen
industriarbetare
industriarbetare: män
industriarbete
industrisamhället
information
informationssamhället
- se även digitalisering
informationsteknik
- se även Internet
informell ekonomi
ingenjörer
- se även tekniker
ingenjörer: män
initiationsriter
inkomst
- se även löner
inkontinens
inkvisitionen
inlärning
innebandy
inredning se heminredning
insemination se konstgjord befruktning
integration
- se även anpassning
intellekt
intellektuella
intelligens
internationell rätt
internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodecenniet 1976-1985
Internationella kvinnoåret [= 1975]
internationella relationer
internationella översikter
internationellt utvecklingssamarbete
Internet
- se även informationsteknik
intersektionalitet
intersexualitet
intertextualitet
intervju [formord]
intervjuteknik
Intifadan
intimitet
intuition
inuiter
invandrare
- se även immigration
- se även minoriteter
invandrare: män
irakiskor
iranier
iranskor
irländare
irländskor
ironi
ishockey
islam
- se även muslimer
islamofobi
isländska sagor
isländskor
israeliskor italienare
italienskor

 

J

jakt
jamaicanskor
japanskor
jazz
Jihad [muslimskt heligt krig]
jordbruk
jordbrukare
jordbrukare: män
journalister
journalistik
judar
judendom
judinnor
jugoslaviskor
jungfrur
juridik
- se även aborträtt
- se även arbetsrätt
- se även arvsrätt
- se även familjerätt
- se även internationell rätt
- se även kvinnorätt
- se även lagar
- se även rättsfall
- se även rättslig ställning
- se även rättsvetenskap
- se även rättsväsen
- se även sociallagstiftning
- se även äktenskapsrätt
jurister
jurister: män
jurymedlemmar
- se även nämndemän
jägare/samlare
jägmästare
jämställdhet
jämställdhetsintegrering [används fr.o.m. 2009, tidigare mainstreaming]
jämställdhetskommittéer
jämställdhetslagar
- se även lagar
jämställdhetsombud
jämställdhetsplaner
jämställdhetsprojekt
järnvägsanställda
järnåldern

 

K

kalendrar
kalla kriget
kallelse
kambodjanskor
kampsporter
kanadensiskor
kanoting
kapitalism
karikatyrer
karriär
- se även framgång
kartor
kastration
katolicism
Katolska breven
kejsarinnor
kelter
kemi
kemister
kenyanskor
keramiker
kibbutzer
kineser
kinesiskor
kirurger
kirurgi
- se även kosmetisk kirurgi
klassresor se social rörlighet
klassamhället
- se även arbetarklassen
- se även klasskamp
- se även klasskillnader
- se även klassmedvetande
- se även klasstillhörighet
- se även medelklassen
- se även överklassen
klassifikationssystem
klasskamp
klasskillnader
- se även arbetarklassen
- se även klasskamp
- se även klassmedvetande
- se även klassamhället
- se även klasstillhörighet
- se även medelklassen
- se även överklassen
klassmedvetande
- se även arbetarklassen
- se även klasskamp
- se även klassamhället
- se även klasskillnader
- se även klasstillhörighet
- se även medelklassen
- se även överklassen
klassrum
klasstillhörighet
klimakteriet
klimat
klockare
kloster
- se även beginer
- se även nunnor
kläder
- se även mode
- se även slöjor
klättring
knyppling
kognitiva processer se minnet
kokböcker
kokerskor
kollektiv
kollektivhus
kollektivt minne
kollektivtrafik
kolonialism
- se även avkolonisering
- se även dekoloniala perspektiv
- se även postkolonialism
komedier
komiker
komma ut-processen
kommunala tjänster
kommuner
kommunikation
- se även kroppsspråk
- se även språk
kommunism
komparativ litteraturforskning
kompetens
kompositörer
koncentrationsläger
konflikter
konfucianism
kongresser se möten
konkubiner
- se även hetärer
- se även älskarinnor
konkurrens
konservatism
konst
- se även dadaism
- se även konsthantverk
- se även konsthistoria
- se även konsthistoriker
- se även konstkritik
- se även konstmuseer
- se även konstnärer
- se även konstnärer: män
- se även konstvetenskap
- se även surrealism
- se även textilkonst
konstgjord befruktning
konsthantverk
- se även hemslöjd
- se även konst
konsthistoria se konstvetenskap
konsthistoriker
- se även konst
konstkritik
konstmuséer
konstnärer
konstnärer: män
konstvetenskap
- se även konst
konståkning
konsumenter
konsumentkunskap
konsumtion
- se även shopping
konsumtion i litteraturen
kontaktannonser
kontorister
kontorister: män
konventioner se fördrag
konversion konvertering se konversion
kooperation
Koranen
koreanskor
koreografer
korjakiskor
korruption
korstågen
kosmetika
kosmetisk kirurgi
kosovoalbanskor
kreativitet
krig
krig i litteraturen
krigsförbrytelser
kriminalvård
kriminalvårdare
kriminalvårdare: män
kriminologi
- se även brottslighet
kriser
kristendom
- se även frikyrkor
- se även katolicism
- se även kloster
- se även kristna kvinnor
- se även kyrkan
- se även mission
- se även pingstörelsen
- se även präster
- se även väckelserörelser
kristna kvinnor
kritik
kropp
kroppsspråk
kroppsuppfattning
kubaner
kubanskor
kult
kultur [konst, litteratur, teater etc]
kulturantropologi se socialantropologi
kulturarv
kulturer [antropologi]
kulturföremål
kulturgeografi
kulturhistoria
kulturstudier [används fr.o.m. 2009, tidigare cultural studies]
kungar
kunskap
- se även kunskapsteori
kunskapsprov
- se även betyg
- se även högskoleprovet
kunskapsteori
kuratorer
kuratorer (museer)
kurder
kurdiskor
kust se kustbygd
kustbygd
kvinnlighet
kvinnobilden [framställningar i konst, litteratur, massmedia o.d.]
- se även ikonografi
kvinnobröstet se bröstet
kvinnodominerade yrken
kvinnoforskning
- se även forskning
- se även genusforskning
- se även könsrollsforskning
- se även mansforskning
kvinnofrid
kvinnofrågan
kvinnohandel
kvinnohat se misogyni
kvinnohistoria
- se även historia
- se även socialhistoria
kvinnohistoriska kurser se kvinnokurser
kvinnohistoriska texter
kvinnohus
- se även hjälpcentra
- se även kvinnojourer
kvinnojourer
- se även hjälpcentra
- se även kvinnohus
kvinnokultur
kvinnokurser
kvinnomedvetande se medvetenhet
kvinnomisshandel se misshandel
kvinnopartier
- se även politiska partier
kvinnor som misshandlar
kvinnorollen
- se även könsroller
- se även mansrollen
- se även modersrollen
kvinnorov
kvinnorätt [sedan mitten av 1970-talet nytt rättsligt ämne i Norden, Norge blev först genom att upprätta kvinnorätt som specialämne vid juridiska fakulteten vid Oslo universitet]
kvinnorörelsen
- se även borgerliga kvinnorörelsen
- se även socialistiska kvinnorörelsen
kvinnosamhälle
kvinnouppfattning
- se även kvinnobilden
kvinnoåret se Internationella kvinnoåret
kvotering se könskvotering
kväkare
kyrkan
- se även diakonissor
- se även frikyrkor
- se även helgon
- se även katolicism
- se även kloster
- se även kristendom
- se även kyrkligt arbete
- se även nunnor
- se även präster
- se även religion
kyrkligt arbete
- se även diakonissor
kyrktagning
- se även orenhet
kyskhet
källor [formord]
känslor
kärlek
kärnkraft
kärnvapen
kök
kön se genus
könsarbetsdelning se genusarbetsdelning
könsbekräftande behandling
könsbestämning
könsbyte se könsbekräftande behandling
könsdiskriminering
- se även diskriminering
- se även sexism
könsdysfori
könsfördelning
könsidentitet
- se även identitet
- se även cis
könsintegrering se könsutjämning
könskorrigering se könsbekräftande behandling
könskvotering
könsmaktsordning
- se även patriarkalism
könsmotsättningar
könsolikheter
könsorgan
könsroller
- se även genus
- se även genussystem
- se även kvinnorollen
- se även mansrollen
könsroller i litteraturen
könsrollsforskning
- se även forskning
- se även genusforskning
- se även kvinnoforskning
- se även mansforskning
könsrollstänkande
könssegregering
- se även genussystem
könsselektiva aborter
- se även abort
könssjukdomar
könsskillnader se könsolikheter
könsstympning
könssystem se genussystem
könsutjämning
köpvanor se konsumtion
körsång

 

L

laboratorieassistenter se biomedicinska analytiker
laestadianism
- se även väckelserörelser
lagar
- se även behörighetslagen
- se även jämställdhetslag
- se även lagförslag
- se även sociallagstiftning
lagförslag
- se även lagar
lagstiftning se lagar
landhockey
landsbygd
- se även glesbygd
- se även kustbygd
landshövdingar
landshövdingskor
landskapsarkitekter
landskapsarkitektur se trädgårdsarbete
landsting
lantbruk se jordbruk
latinamerikaner
latinamerikanskor
ledarskap
legender
lek
leksaker
- se även dockor
lekskolor se förskolan
lesbianism
- se även butch femme
- se även HBTQI
- se även homosexualitet
- se även queer
lesbiska se lesbianism
lesbiskhet se lesbianism
lettiskor
levnadsförhållanden
- se även livscykel
- se även uppväxtvillkor
libanesiskor
liberalism
likabehandling
likalön
liminalitet
lingvistik se språkvetenskap
linjeval
litteraturhistoria se litteraturvetenskap
litteraturkritik [recensionsverksamhet]
litteraturvetenskap
- se även intertextualitet
- se även komparativ litteraturforskning
- se även litteraturkritik
- se även poetik
- se även semiotik
- se även världslitteratur
litteraturöversikt [formord]
litterära salonger
litterära sällskap
liturgi se gudstjänsten
livmodern
- se även endometrios
livsberättelser
livscykeln
- se även levnadsförhållanden
livskvalitet
- se även biografier
- se även självbiografier
livslängd
- se även dödlighet
livsmedel se mat
livsmedelsindustri
livsstilar
livsåskådning
lojalitet
lokalsamhällen
lokalvårdare se städare
lokförare
lottor
- se även civilförsvar
lycka
lågavlönade
låglöneyrken
lågstadiet
långivning
- se även bankverksamhet
läger
läkare
läkare: män
läkare-patientrelationer
läkarrollen
läkarsekreterare
läkemedel
lärare
- se även guvernanter
lärare: män
lärarrollen
lärda kvinnor
läroböcker se läromedel
läromedel
läroplaner
läs- och skrivkunnighet
- se även läs- och skrivsvårigheter
läs- och skrivsvårigheter
läskunnighet se läs- och skrivkunnighet
läsning
löner
- se även inkomst
- se även likalön
- se även löneskillnader
löneskillnader
- se även löner
löpning
lösdriveri

 

M

magdans
magi
mainstreaming [används t.o.m. 2008, därefter se jämställdhetsintegrering]
makt
- se även hierarkier
- se även härskartekniker
maktlöshet
malaysiskor
mammografi
manga
manlig homosexualitet
- se även homosexualitet
- se även sexualitet
manlighet
- se även hegemonisk maskulinitet
mannekänger se modeller
mansbilden
- se även mansrollen
mansdominerade yrken
mansforskning
- se även forskning
- se även genusforskning
- se även kvinnoforskning
- se även könsrollsforskning
mansideal
manskultur
mansrollen
- se även fadersrollen
- se även könsroller
- se även mansbilden
mansrörelsen
manssamhället
- se patriarkalism
- se könsmaktsordning
mansstudier se mansforskning
maorier
maoriska kvinnor
Mapuche (folk)
marginalisering
mariologi [läran om jungfru Maria]
- se även jungfrufödelsen
- se även Maria, Jesu moder
marknadsekonomi
- se även tillväxt
marknadsföring
- se även reklam
marockaner
marockanskor
martyrer
maruner
marxism
marxistisk teori
- se även teori
masker
maskulinisering
maskulinitet
- se även manlighet
masochism
- se även sadism
massmedia
- se även film
- se även nyhetsförmedling
- se även populärkultur
- se även pressen
- se även radio TV
- se även reklam
- se även veckotidningar
mat
matematik
matematiker
matematiker: män
materialitet
matriarkat
- se även matrifokalitet
- se även matrilinearitet
matrifokalitet [kvinnan är familjens överhuvud]
matrikel [formord]
matrilinearitet [härstamning räknas enbart genom kvinnor]
- se även matriarkat
- se även matrifokalitet
maya
Me too-rörelsen
mecenater
medberoende se beroende
medborgarrättsrörelsen
medborgarskap
medborgerliga fri- och rättigheter
- se även censur
- se även medborgarskap
- se även mänskliga rättigheter
medelklassen
- se även klassamhället
- se även klasskillnader
- se även klassmedvetande
- se även klasstillhörighet
medeltiden
medelåldern
medicin
- se även alternativ medicin
- se även folkmedicin
- se även gynekologer
- se även gynekologi
- se även kirurgi
- se även läkare
- se även medicinhistoria
- se även obstetrik
- se även odontologi
medicinhistoria
medicinsk teknik
medvetandehöjning se medvetenhet
medvetenhet
mejeriarbete
melankoli
mellankrigstiden
mellanstadiet
memoarer se självbiografier
menstruation
mentorskap
merovinger
mesolitisk tid
metaforer
metafysik
mexikaner
mexikanskor
migration
migrän se huvudvärk
mikrofinansiering
militarism
militären
- se även flottan
- se även militarism
- se även militärer
- se även värnplikt
militärer
militärer: män
miljöfrågor
miljömedicin
miljörörelser
Mingdynastin
ministrar
minnet
minoisk kultur
minoriteter
misogyni
missanpassad ungdom
missbruk
- se även alkoholism
- se även narkotikamissbruk
- se även rökning
missfall
misshandel
- se även barnmisshandel
- se även våld
mission
missionärer
mjölkning
mjölnare
mobbning
moçambikiskor
mod
mode
modeller
modergudinnor
- se även gudinnor
modernism
modernitet
modersinflytande
- se även föräldrainflytande
moderskap
- se även mödrar
moderskap i litteraturen
moderskapspenning
modersmyter
- se även myter
modersrollen
- se även kvinnorollen
- se även mödrar
modister
monarki
mongoliska kvinnor
monogami
monster
monument
mor-dotterförhållande
mor-sonförhållande
moral se etik
moralpanik
mord
- se även barnamord
morgongåva
mormoner
mormödrar
Mors dag
motion
motorcykelsport se motorsport
motorsport
motreaktion se backlash
motstånd
motståndsrörelsen [under Andra världskriget]
motståndsrörelser se politisk verksamhet
munkar
muntlig tradition
muséer
- se även konstmuseer
musik
- se även elektronisk musik
- se även folkmusik
- se även hårdrock
- se även musikaler
- se även musikaliska salonger
- se även musiker
- se även musikkritik
- se även musikvetenskap
- se även opera
- se även populärmusik
- se även punkrock
- se även rockmusik
musikaler
musikaliska salonger
musiker
- se även kompositörer
musikkritik
musikvetenskap
muslimer
muslimska kvinnor
- se även islam
mykensk kultur
myndighet - kvinnors ställning som juridiskt fullvärdiga medborgare
myndigheter
mystik
mystiker
myter
- se även folklore
- se även modersmyter
- se även mytologi
- se även sagor
mytologi
- se även myter
- se även sagor
målare
månggifte se polygami
mångkulturella samhällen
män
män som misshandlar
mänskliga rättigheter
mässor se möten
mätresser se konkubiner
mödrahem
mödrahjälp [behovsprövad hjälp till nyblivna mödrar, ofta in natura, komplement till moderskapspenningen, avskaffad 1963]
mödrahälsovård
- se även hälsovård
mödrar
- se även ensamstående mödrar
- se även förvärvsarbetande mödrar
- se även modersinflytande
- se även moderskap
- se även modersmyter
- se även modersrollen
- se även mor-dotterförhållande
- se även mor-sonförhållande
- se även ogifta mödrar
- se även styvmödrar
- se även surrogatmödrar
- se även tonårsmödrar
mödraundervisning
möten
- se även möten: ort och årtal

 

N

nakenhet
namn
namnfrågan [diskussion om gift kvinnas efternamn]
narcissism
narkotikamissbruk
- se även missbruk
narrar
narratologi [vid vetenskapl. beskrivningar]
nationalekonomi
- se även tillväxt
nationalism
nationella symboler
nativitet
- se även demografi
- se även fruktsamhet
nattarbete
naturen
naturkatastrofer
naturvetenskap
nazism
- se även andra världskriget
- se även Förintelsen
nederländskor
nekrolog [formord]
nekrologer
- se även dödsannonser
neoliberalism se liberalism
neolitisk tid
nervsystemets sjukdomar
neuropsykiatri
neuropsykologi
- se även psykologi
neuroser
New Age
- se även andlighet
- se även Wicca
NGO se frivilligorganisationer
nigerianskor
nobelpris
nomader
Non Governmental Organizations se frivilligorganisationer
nordafrikanskor
normer
- se även dubbelmoral
- se även etik
- se även värderingar
normkritik
norskor
nostalgi
noveller
numismatik [vetenskapen om mynt, myntsubstitut och medaljer]
nunnor
- se även beginer
Nya Testamentet
- se även Bibeln
- se även enskilda böcker i Nya Testamentet
nya tiden [tiden efter 1500, i Sverige efter 1521]
nyhetsförmedling
nykterhet
nykterhetsrörelsen
nyliberalism
nyzeeländskor
nämndemän
nätverk

 

O

oavlönat arbete
objektivitet
obscenitet
obstetrik
- se även barnsängstiden
- se även foster
- se även förlossning
- se även havandeskap
- se även postpartum
ockultism
ockupationer
odontologi
offentliga sektorn
offentlighet
ogifta kvinnor
- se även civilstånd
ogifta män
ogifta mödrar
- se även mödrar
oljeindustri
olyckor
olympiader
omgifte
omskolning
omskärelse, manlig (för kvinnlig omskärelse använd könsstympning)
omsorg
omvårdnad
omvårdnadsforskning
omvändelse se konversion
ondska
ontologi
operor
opinionsbildning
- se även attityder
oral history [muntlig historieforskning]
ordenssällskap
- se även frimurare
- se även föreningar
ordspråk
Ordspråksboken
orenhet
- se även kyrktagning
- se även menstruation
organisation
organisationer
organister
orientalism
orienteringssport
oro
ortodoxa kyrkor
oskuld
osynlighet
otrohet

 

P

pacifism
- se även fredsrörelsen
pakistanier
pakistanskor
paleolitisk tid
- se även stenåldern
- se även arkeologi
palestinier
palestinska kvinnor
pandemier
paraguayanskor
parapsykologi
parförhållanden
- se även registrerat partnerskap
- se även relationer
- se även äktenskap
Pariskommunen
parker
parkeringsvakter
parlament
partnerval
patienter
patienter: män
patriarkalism
- se även könsmaktsordning
patriarkat se patriarkalism
Paulus brev
pedagoger
pedagoger: män
pedagogik
- se även undervisning
pendling
- se även resor
pensioner
pensionering
people of color
performance [bildkonstform, happening, multimediemontage]
- se även danskonstnärer
- se även underhållningsartister
Perserriket
personalkonsulenter
personlighet
- se även psykologi
peruanskor
pietism
pigor
- se även hembiträden
pilgrimer
piloter
piloter: män
pingströrelsen
pionjärer
planering se samhällsplanering
plastikkirurgi se kosmetisk kirurgi
poesi
- se även hövisk poesi
- se även trubadurdiktning
poetik
pojkaktighet se pojkflickor
pojkar
- se även barn
pojkböcker
pojkflickor
pojkskolor
polacker
polarexpeditioner
polisen
poliser
poliser: män
politik
- se även arbetsgivarpolitik
- se även arbetsmarknadspolitik
- se även befolkningspolitik
- se även familjepolitik
- se även politiker
- se även politisk verksamhet
- se även sexualpolitik
- se även socialpolitik
- se även utbildningspolitik
politiker
- se även politik
- se även politisk verksamhet
politiker: män
politisk korrekthet
politisk verksamhet
- se även aktivism
politiska fångar
politiska partier
- se även kvinnopartier
politiskt medvetande
polskor
polyamori se icke-monogama förhållanden
polyandri se polygami
polygami
populism
populärkultur
populärlitteratur
populärmusik
- se även folkmusik
- se även musik
- se även populärkultur
pornografi
portugisiskor
post partum
postanställda
postfeminism
- se även feminism
posthumanism
postkolonialism
postkommunism
postmodernism
poststrukturalism
pragmatism
predikanter
predikanter: män
prekariat
premenstruell spänning
premiärministrar
presidenter
presidenter: män
presidentfruar
pressen
- se även massmedia
prestationsförmåga
prestationsångest
prestige
preventivmedel
- se även födelsekontroll
primater se djur
prinsessor
priser se utmärkelser
privata sektorn
privatsfär
problemfamiljer
problemlösning
producenter [konstnärliga yrken]
produktion
profeminism se feminism
professionalisering
professorer
professorer: män
profeter
programmerare
proletärdiktning se arbetarlitteratur
promiskuitet
- se även sexualitet
pronomen
propaganda
prostitution
- se även sexköpare
prostitution i litteraturen
protestaktioner
- se även aktivism
- se även demonstrationer
protestantism
präster
präster: män
prästfruar
prästinnor
psalmer
psykiatri
- se även hysteri
- se även psykoanalys
- se även psykologi
- se även vansinne
psykisk funktionsnedsättning
psykisk hälsa
- se även psykiska trauman
psykiska sjukdomar
psykiska trauman
psykoanalys
- se även psykologi
- se även terapimetoder
psykologer
psykologi
- se även neuropsykologi
- se även personlighet
- se även psykiatri
- se även psykoanalys
psykosomatiska sjukdomar
psykoterapi
- se även gruppterapi
- se även terapeuter
- se även terapimetoder
pubertet
publicering
publik
puertoricaner
puertoricanskor
punkrock

 

Q

Qingdynastin
queer theory se queerteori
queer
queerteori

 

R

rabbiner
rabbiner: män
- se även judar
- se även judendom
radikalfeminism
radio TV
- se även massmedia
- se även TV-serier
raggare
rallare
rashygien se eugenik
rasifiering
rasism
rastafari
rationalisering
realism
receptionsteori
redare
reformationen
reformdräkt
reformer
regenter
regenter: män
Regeringen
regioner
regissörer
regissörer: män
- se även film
- se även teater
registrerat partnerskap
- se även äktenskap
rehabilitering
reklam
- se även marknadsföring
rekrytering
rektorer se skolledare
relationer
- se även läkare-patientrelationer
- se även parförhållanden
religion
religionshistoria
religiös verksamhet
rennäring
renässansen
representation
reproduktion
- se även familjen
- se även fruktsamhet
- se även insemination
- se även nativitet
reproduktionsteknologi se konstgjord befruktning
resande [resandefolket]
reseskildringar
resor
- se även pendling
restauranger
restaurangyrken
retorik
- se även språk
reumatiska sjukdomar
- se även sjukdomar
revisorer
revolutioner
- se även franska revolutionen
- se även ryska revolutionen
revolutionärer
ridsport
Riksdagen
riksdagsledamöter
riksdagsledamöter: män
riter se ritualer
ritualer
- se även ceremonier
- se även initiationsriter
rockmusik
rodd
Rohingyer
rokoko
romaner
- se även bildningsromaner
- se även detektivromaner
- se även fantasy
romantik
romantiken
romer
romersk rätt
Romerska riket
romska kvinnor
rugby
rum
runinskrifter
rwandiskor
ryska revolutionen
- se även revolutioner
ryskor
ryssar
rådgivning
räddningsarbetare
rädsla
- se även skräck
rättsfall
rättshistoria
- se även juridik
- se även rättsvetenskap
rättshjälp
rättslig ställning
rättsmedicin
rättsvetenskap
- se även juridik
rättsväsen
- se även jurymedlemmar
- se även nämndemän
rättvisa
rökning
- se även missbruk
rösten
rösträtt

 

S

sadism
sagor
- se även folklore
- se även isländska sagor
- se även myter
- se även mytologi
salvadoranskor
samboende
samer
samiska kvinnor
samhällsförändring
- se även samhällsutveckling
samhällsliv
samhällsplanering
samhällsstruktur
samhällsutveckling
- se även samhällsförändring
samhällsvetenskap
samkönade relationer
samkönade äktenskap
samlarverksamhet
samlevnad
- se även parförhållande
samlevnadsproblem
samoanskor
samtal
- se även kommunikation
- se även språk
- se även skvaller
samundervisning
- se även särundervisning
- se även undervisning
satanism
scenografer
schack
schamanism
science fiction
scouter
scouter: män
screening se hälsoundersökningar
seder se traditioner
sedlighet
sedlighetsdebatten
segling
segregation
sekelskiftet [används t.o.m. 2005 för sekelskiftet 1900, därefter se sekelskiftet + århundrade]
sekelskiftet 1700 [används fr.o.m. 2006]
sekelskiftet 1800 [används fr.o.m. 2006]
sekelskiftet 1900 [används fr.o.m. 2006]
sekelskiftet 2000 [används fr.o.m. 2006]
sekreterare se kontorister
sekter
sekularisering
Seleukidiska riket
semantik
- se även språk
semiotik [det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inkl. de icke-språkliga]
senegaleser
senegalesiskor
serbiskor
serier
serietecknare
servicebostäder
serviceyrken
sex se sexualitet
sexism
- se även könsdiskriminering
sexköpare
- se även prostitution
sexköpare: män
- se även prostitution
sexologi
sextimmarsdagen
- se även arbetstid
sexting
sexturism
sexualitet
- se även bisexualitet
- se även heterosexualitet
- se även homosexualitet
- se även sadism
- se även transsexualism
sexualitet i litteraturen
sexualpolitik
sexualrådgivning
sexualupplysning
sexuell funktionsstörning
- se även frigiditet
sexuella trakasserier
sexuella övergrepp
- se även incest
- se även våldtäkt
sexuellt samtycke
shakers
shopping
- se även konsumenter
sibyllor
sikhism
simning se simsport
simsport
sinnen
sjukdomar
- se även AIDS
- se även autoimmuna sjukdomar
- se även benskörhet
- se även bröstcancer
- se även cancer
- se även demens
- se även fibromyalgi
- se även hjärt-kärlsjukdomar
- se även huvudvärk
- se även inkontinens
- se även nervsystemets sjukdomar
- se även psykiska sjukdomar
- se även psykosomatiska sjukdomar
- se även reumatiska sjukdomar
- se även tuberkulos
sjukdomar i litteraturen
sjukdomsupplevelser
sjukfrånvaro
sjukgymnaster se fysioterapeuter
sjukhus
sjukhusvärdinnor se värdinneyrken
sjukpenning
sjuksköterskor
sjuksköterskor: män
sjukvård
- se även hälsovård
- se även vård
sjukvårdsbiträden se undersköterskor
- se även sjuksköterskor
självbiografi [formord]
självbiografier
- se även autofiktion
självförsvar
självförtroende
självhjälp
självkännedom
självmord
självmordsbombare
självporträtt
självskadebeteende
självständighet
självsvält se ätstörningar
självuppfattning
sjömanshustrur
sjömän
sjömän: män
sjörövare
skam
skandinaver
skandinaviskor
- se även danskor
- se även finländskor
- se även norskor
- se även svenskor
skapelsen
skateboardåkning
skatter
skidåkning
skiftarbete
skilda kvinnor
skillingtryck
skilsmässa
skogsarbetare
skogsarbetare: män
skogsbruk
skolan
- se även flickskolan
- se även flickskolor
- se även folkhögskolor
- se även förskolan
- se även grundskolan
- se även gymnasieskolan
- se även hushållsskolor
- se även läroplaner
- se även skolarbete
- se även undervisning
- se även utbildning
skolledare
skomakare
skorstensfejare
skorstensfejare: män
skotskor
skratt
skrivande
skråväsen
skräck
skuld
skuldsättning
skulpturer
skulptörer
skvaller
- se även samtal
skyter
skådespelare
skådespelare: män
- se även film
- se även performance
- se även teater
skönhetsideal
skönhetsoperationer se kirurgi
skönhetstävlingar
skönhetsvård
skönlitteratur [formord]
slaktare
slaktare: män
slang
- se även språk
slaveri
- se även tvångsarbete
slovenskor
släktskap
slöjd
slöjor
smeder
smycken
småföretagare
- se även företagare
smärta
snickare
snowboardåkning
social bakgrund
social kompetens
social kontroll
social rättvisa
social rörlighet
social ställning
social verksamhet
sociala medier
sociala rörelser
socialantropologer
socialantropologi
socialarbetare
socialbidrag se försörjningsstöd
socialdemokrati
socialhistoria
- se även historia
- se även kvinnohistoria
socialisation
socialism
- se även arbetarrörelsen
socialistiska kvinnorörelsen
- se även borgerliga kvinnorörelsen
- se även kvinnorörelsen
sociallagstiftning
- se även lagar
socialmedicin
socialpolitik
socialpsykologi
- se även psykologi
- se även sociologi
socialt arbete
socialt kön se genus
socialt utanförskap
- se även hemlöshet
socialt utslagna se socialt utanförskap
socialtjänst
- se även socialvård
socialvård
- se även socialtjänst
societetsdamer
sociobiologi
socioekonomi
- se även ekonomi
- se även tillväxt
sociologer
sociologer: män
sociologi
socionomer
socionomer: män
solidaritet
somalier
somaliskor
somatiseringssyndrom se psykosomatiska sjukdomar
Songdynastin
sorg
sotare se skorstensfejare
spanjorskor
spansk-amerikaner
spansk-amerikanskor
spanska inbördeskriget
specialundervisning
spel
spinnerskor
spioner
spiritism
sport
- se även alpinism
- se även baseboll
- se även basketboll
- se även bodybuilding
- se även boxning
- se även brottning
- se även cykling
- se även fotboll
- se även friidrott
- se även golf
- se även gymnastik
- se även handboll
- se även innebandy
- se även ishockey
- se även konståkning
- se även landhockey
- se även motorcykelsport
- se även orienteringssport
- se även ridsport
- se även rugby
- se även simsport
- se även skidåkning
- se även tyngdlyftning
- se även volleyboll
språk
- se även kommunikation
- se även kroppsspråk
- se även retorik
- se även samtal
- se även slang
språkområde: afrikaans
språkområde: arabiska
språkområde: assamesiska
språkområde: aymara
språkområde: baskiska
språkområde: danska
språkområde: engelska
språkområde: esperanto
språkområde: estniska
språkområde: finska
språkområde: franska
språkområde: färöiska
språkområde: ga
språkområde: galiciska
språkområde: germanska språk
språkområde: grekiska
språkområde: hebreiska
språkområde: hindi
språkområde: holländska se nederländska
språkområde: idoma
språkområde: igbo
språkområde: indoeuropeiska språk
språkområde: indonesiska
språkområde: isländska
språkområde: italienska
språkområde: japanska
språkområde: jiddisch
språkområde: karelska
språkområde: katalanska
språkområde: kinesiska
språkområde: koptiska
språkområde: koreanska
språkområde: kreol
språkområde: kroatiska
språkområde: kurdiska
språkområde: kymriska
språkområde: latin
språkområde: litauiska
språkområde: nederländska
språkområde: nordamerikanska språk
språkområde: norska
språkområde: nynorska
språkområde: oriya
språkområde: persiska
språkområde: polska
språkområde: portugisiska
språkområde: quechua
språkområde: rumänska
språkområde: ryska
språkområde: samiska språk
språkområde: sanskrit
språkområde: serbiska
språkområde: serbokroatiska
språkområde: slovakiska
språkområde: slovenska
språkområde: soqotri
språkområde: spanska
språkområde: svenska
språkområde: swahili
språkområde: tamil
språkområde: thai
språkområde: tjeckiska
språkområde: tjuktjiska
språkområde: turkiska
språkområde: tyska
språkområde: ungerska
språkområde: urdu
språkområde: vietnamesiska
språkområde: walesiska se språkområde: kymriska
språkområde: xhosa
språkområde: yoruba
språksociologi
språkvetenskap
- se även semiotik
- se även språk
spädbarn
- se även barn
srilankesiskor
stadsplanering
standpoint theory
- se även forskningsperspektiv
- se även teori
statare
staten
- se även välfärdsstaten
statistik
statliga tjänster
statsministrar
statsvetenskap
statyer
stenhuggare
stenåldern
stereotyper
stereotyper i litteraturen
sterilisering
sterilitet
stickning
stiftsjungfrur
stipendier
stoicism
storfamiljen
strategier
strejker
stress
- se även utbrändhet
striptease
strukturalism
studenter
- se även elever
studenter: män
studieavbrott
studiecirklar
studielån
stuveriarbetare
styrelsemedlemmar
styvmödrar
- se även mödrar
städare
- se även städning
städer
- se även förorter
- se även urbanisering
städning
- se även hushållsarbete
- se även städare
stöd
subjekt
subkulturer
sudanesiskor
sufism
sumererna
- se även Babylonien
sundhetsinspektörer
surfing
surinamesiskor
surrealism
surrogatmödrar
svart feminism
svarta
- se även afro-amerikaner
svarta: män
svartsjuka
svenskamerikanskor
svenskar
svenskor
svetsare
svält
svärdöttrar
svärmödrar
- se även mödrar
svärsöner
sydafrikanskor
syföreningar
- se även föreningar
symboler
- se även allegorier
symptom
syndikalism
synskador
syrianskor [personer som tillhör den ortodoxa kristna kyrkan i Syrien o. angränsande länder]
syrier
syriskor
syskon
systerskap
- se även gemenskap
- se även vänskap
systrar
sångare
- se även körsång
- se även musiker
- se även skådespelare
sångare: män
såpoperor
säkerhetspolitik
säkerhetstjänst
säljare
sällskapsliv
sällskapsspel se spel
särartsteori
- se även feministisk teori
- se även teori
särbeskattning
- se även skatter
särundervisning
- se även flickskolan
- se även flickskolor
- se även samundervisning
- se även undervisning
säsongarbetare
sömmerskor
- se även textilarbetare
sömn
söner

 

T

tabu
taiwanesiskor
talspråk
tamilskor
tandläkare
tandsköterskor
tandvård
Tangdynastin
taoism
tattare se resande
tatuering
teater
- se även komedi
- se även operor
- se även performance
- se även regissörer
- se även scenografi
- se även skådespelare
tecknade serier [formord]
teknik
- se även informationsteknik
tekniker
tekniker: män
- se även ingenjörer
teknologi se teknik
tekoindustri se textilindustri
telefonerande
teletjänstemän (telefonister, telegrafassistenter, telegrafister m fl)
tennis
teologer
teologer: män
teologi
- se även feministteologi
teori
- se även feministisk teori
- se även marxistisk teori
- se även standpoint theory
- se även särartsteori
teosofi
terapeuter
terapeuter: män
terapi se terapimetoder
terapimetoder
- se även gruppterapi
- se även psykoanalys
- se även psykoterapi
- se även terapeuter
terminologi
terrorism
tester
textilarbetare
- se även brodöser
- se även industriarbetare
- se även spinnerskor
- se även sömmerskor
- se även väverskor
textilier
textilindustri
textilkonst
- se även brodöser
- se även konst
thailändskor
tibetanskor
tid
tidigmodern tid
tidningar se pressen
tidningsbud
tidsbegränsad anställning
tidskrift [formord]
tidskrifter
tidsstudier
tillväxt
titulatur
tjeckiskor
tjejjourer se kvinnojourer
tjurfäktare
tjänstefolk
- se även hembiträden
- se även pigor
tjänstemän
tobaksarbetare
tolkar
tonsättare se kompositörer
tonårsmödrar
- se även mödrar
torghandel
- se även handel
tortyr
traditioner
trafficking se kvinnohandel
trafik
- se även kollektivtrafik
- se även trafikanter
trafikanter
- se även bilförare
- se även kollektivtrafik
trafikledare
trafikvakter se parkeringsvakter
transfobi
transitionering
transkulturella perspektiv
transnationalisering
transpersoner
- se även transsexualism
transporter
transsexualism
- se även transpersoner
transvestism
Tredje riket
tredje vågens feminism
- se även andra vågens kvinnorörelse
- se även feminism
- se även kvinnorörelsen
trolovning se förlovning
tronföljd
trubadurdiktning
trädgårdsarbete
trädgårdskonst se trädgårdsarbete
trädgårdsmästare
trötthet
tuareger
tuberkulos
tulltjänstemän
tunisiskor
turism
turkiskor
TV se radio TV
TV-serier
TV-spel se elektroniska spel
tvåloperor se såpoperor
tvångsarbete
- se även slaveri
tvångsäktenskap
tvärvetenskap
tvätterskor
tyngdlyftning
typografer
typografer: män
tyskar
tyskor
tystnad

 

U

u-landsarbete
- se även bistånd
u-landshjälp se bistånd
u-länder
ugandier
ukrainskor
underhållningsartister
- se även performance
underhållningsartister: män
underhållsbidrag
underkläder
undersköterskor
undervisning
- se även distansundervisning
- se även könsrollsundervisning
- se även mödraundervisning
- se även pedagogik
- se även samundervisning
- se även skolan
- se även särundervisning
- se även undervisningsmetodik
- se även utbildning
undervisningsmetodik
unga kvinnor
unga män
ungdomar
ungdomsböcker
- se även barnböcker
- se även flickböcker
- se även pojkböcker
ungdomskulturer
ungdomsvårdsskolor
universitet
- se även akademiker
- se även högskolan
universitetsutbildning
- se även utbildning
uppfinnare
uppfostran
uppfostringsanstalter
upplopp
upplysningen
uppslagsbok [formord]
uppslagsböcker
uppsägning
- se även anställning
- se även anställningsskydd
upptäcktsresande
upptäcktsresande: män
uppväxtvillkor
- se även levnadsförhållanden
urbanisering
- se även städer
urmakare
ursprungsamerikaner se amerikanska urfolk
ursprungsaustralier se australienska urfolk
ursprungsbefolkningar
- se även ursprungsaustralier
- se även ursprungsamerikaner
- se även maorier
- se även minoriteter
- se även samer
utbildning
- se även föräldrautbildning
- se även kvinnokurser
- se även universitetsutbildning
- se även utlandsstudier
- se även vidareutbildning
- se även vuxenutbildning
- se även yrkesutbildning
utbildningshistoria
utbildningspolitik
utbrändhet
- se även stress
uterus se livmodern
utlandsstudier
utmärkelser
utomäktenskapliga barn
utomäktenskapliga förhållanden
utopier
utredning [formord]
utredningar
utrikespolitik
utställningar
utställningskatalog [formord]
utvandrare
utveckling [psykisk, annan - se samhällsutveckling]
utvecklingslära
utvärdering [formord]
utvärderingar

 

V

vaggvisor se visor
val se allmänna val
valbeteende
- se även allmänna val
- se även valresultat
valfrihet
valkyrior [fornnordisk mytologi]
valresultat
- se även allmänna val
- se även valbeteende
vampyrer
vansinne
vapen
vardagslivet
Varjager
varuhus
varvsarbetare
vasmåleri
vatten
veckotidningar
- se även pressen
- se även populärlitteratur
veganism
vegetarianism
verkstadsmekaniker
vestaler [prästinnor i antikens Rom]
vetenskap
vetenskapsteori
veterinärer
victimologi se brottsoffer
Wicca
vidareutbildning
- se även universitetsutbildning
- se även utbildning
- se även vuxenutbildning
- se även yrkesutbildning
video
vidskepelse se folktro
vietnameser
vietnamesiskor
vikingatiden
vikten
- se även viktminskning
- se även kroppsuppfattning
- se även skönhetsideal
viktminskning
- se även kroppsuppfattning
- se även skönhetsideal
- se även vikten
viktorianska tiden
virtuell verklighet
visor
vita
vita: män
vithet
vittnen
volleyboll
vrede
vulva
vuxenutbildning
- se även utbildning
våld
- se även misshandel
våld i nära relationer [används fr o m 2020, tidigare våld+hemmet]
våldtäkt
- se även sexuella övergrepp
- se även incest
vård
- se även barnavård
- se även hälsovård
- se även mödrahälsovård
- se även sjukvård
- se även åldringsvård
vårdbiträden
- se även hemsamariter
- se även hemtjänst
- se även hemsjukvård
vårdbiträden: män
vårdnadsbidrag
vårdnadsfrågor
vårdnadsrätt se vårdnadsfrågor
vårdyrken
väckelserörelser
- se även frikyrkor
- se även laestadianism
- se även pingströrelsen
väg- och gatunamn
väktare
välfärd
välfärdsstaten
- se även staten
- se även välfärd
välgörenhet
vänskap
- se även systerskap
vänsterrörelser
värderingar
- se även etik
- se även normer
värdinneyrken
- se även flygvärdinnor
- se även yrken
världskrig se Andra världskriget; Första världskriget
världslitteratur
värnplikt
- se även militären
- se även militärer
Västerlandet
västindiskor
väverskor
vävning

 

Y

yazidiskor
yoga
Yoruba (folk)
yrken
- se även kvinnodominerade yrken
- se även låglöneyrken
- se även mansdominerade yrken
- se även restaurangyrken
- se även serviceyrken
- se även vårdyrken
- se även värdinneyrken
- se även yrkesbeteckning
- se även yrkesframgång
- se även yrkesintensitet
- se även yrkesroller
- se även yrkesutbildning
- se även yrkesval
yrkesarbete
- se även förvärvsarbete [fr.o.m. 2003 används endast detta]
yrkesbeteckningar
yrkesinspektörer
yrkeskvinnor
- se även förvärvsarbete
yrkesmedicin
yrkesroller
yrkesrådgivning se yrkesval
yrkesskador se arbetsskador
yrkesutbildning
- se även utbildning
yrkesval
yttrandefrihet se medborgerliga fri- och rättigheter
Yuandynastin

 

Z

zigenare se romer
zoologi
zoroastrism


Å

åldersgrupper
åldrande
åtrå

 

Ä

ägande
äktenskap
- se även blandäktenskap
- se även gifta kvinnor
- se även parförhållande
- se även registrerat partnerskap
äktenskapsförmedling
äktenskapsrätt
äldre kvinnor
äldre män
äldreomsorg
äldrevård
älskarinnor
- se även hetärer
- se även konkubiner
ämnesval
änglamakerskor
änkebränning
änkor
ära se heder
ärkebiskopar
ätstörningar

 

Ö

Österrike-Ungern
östeuropiskor
östrogen se hormoner
övergångsrättvisa
överklassen
- se även klassamhället
- se även klasskillnader
- se även klassmedvetande
- se även klasstillhörighet
övernaturliga väsen
översättare
översättningar
övervikt se vikten

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen