Göteborgs universitetsbibliotek: Databasen KVINNSAM

Databasen KVINNSAM

Sök i KVINNSAM

Databasen KVINNSAM är en del av den totala Libris-databasen och innehåller referenser till

  • Monografier och samlingsverk
  • Bidrag i samlingsverk
  • Artiklar i tidskrifter och årsböcker
  • Uppsatser

KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. Den innehåller mer än 160 000 referenser.
Databasen innehåller titlar från och med tryckåret 1970. Titlar publicerade mellan 1958 och 1969 finns registrerade i en kortkatalog på KvinnSam.

Retrospektiv indexering av viktiga äldre kvinnotidskrifter pågår. Allt material indexeras med hjälp av kontrollerade ämnesord från bibliotekets egen ämnesordslista.

Databasen produceras av KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen