Göteborgs universitetsbibliotek: Arkiv - Föreningsarkiv

Arkiv - Föreningsarkiv

Arkivförteckningar över personarkiv

Arkivförteckningar över föreningar

A
Akademiskt bildade kvinnors förening: se B 37
Aktuellt Forum - B 16
Allt är möjligt - B 80
Amningshjälpen - B 64
Andra vågens kvinnorörelse - B 77
Arbetets kvinnor - B 76
Arvedsonisterna - B 69

B

Bang, feministisk kulturtidskrift - B 85
Barnfilmkommitté - B 29
Barnpsykiatriska kuratorer, Föreningen - B 73
Beta (Göteborg) lokalförening till Delta Kappa Gamma - B 99 
Bohus sticknings samling - B 50
Borlänge förening för kvinnans pol. rösträtt - B 14
Böö slöjdskolas arkiv - B 1

C
Centralkommittén för kvinnoorganisationer i Gbg - B 15
Centralstyrelsen för Landsföreningen för kvinnans pol. rösträtt - B 12
Centrum för Genusforskning (GIG), Göteborgs universitet. B 101
Cirkulerande dagböcker. Barnsköterskor 1969, Linköping. B 100

D
Delta Kappa Gamma society International. Svenska riksföreningen. - B 97

E
EAF Ensamstående adoptivföräldrars förening - B 61
Eksjö förening för kvinnans politiska rösträtt - B 13
Elin Wägnerstipendiets arkiv - B 35 se även B 36 F:II
Eslöfs förening för kvinnans pol. rösträtt - se A 46

F
Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala - se A 74
Fogelstad, Kvinnliga medborgarskolan på - B 7
Fogelstadförbundet - B 7b
Forum för feministisk forskning i Stockholm - B 84
Forum för kvinnor i arbetsliv och forskning. Tekniska högskolan Luleå - B 78
Fredrika Bremerförbundet, Göteborgskretsen av - B 17
Fredrika Bremerförbundet, Uddevallakretsen av - B 10
(Fredrika Bremerförbundets stipendieinrättning) - B 18 Överfört till RA 1983
Fredrika Bremerförbundets stipendieinrättning: länsnämnden i Göteborg - B 21
Frisinnade kvinnors riksförbund - se A 49, A 22, A 47, B 22
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, Nyköping - B 42
Föreningen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård, Gbg - B 4
Föreningen Gamla Redbergsflickor - B 94


G
Greenham Common Women's Peace Camp newssheet - B 81
Grupp 8, Göteborg - B 63
Guerrilla Girls nordiska affischutställning, 1991 - B 70
Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb - B 56
Göteborgs kvinnoförbund för Sveriges sjöförsvar - B 2
Göteborgs samarbetskommitté för ökad politisk kvinnorepresentation - B 22
Göteborgs Zonta-klubb - B 11

H
Handelshuset EWA - B 59
Handlingar angående lönesättningen för bibl. ass. vid Göteborgs stadsbibliotek 1936-1954 - B 31
Husmodersföreningen Marthas aftoncirkel - B 19

I
IDUN Gbg, Föreningen (Avskrifter) - B 27
Ikarosklubben - B 66
Institutionen för hushållsvetenskaps samling - Ej förtecknat
International Association for Women Bioscientists - B 79
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet - B 36
Den stora fredsresan IKFF - B 65
IRIS, Sällskapet - B 32

K
Karlstads soroptimistklubb, se Soroptimisterna - B 33
Kvinnliga akademikers förening - B 37
Kvinnliga akademikers förening. Västra kretsen - B 30
Kvinnobion, Gbg - B 74, se även Marie Falksten - A 85
Kvinnohistoriskt arkiv - B 45
Kvinnohuset i Göteborg - B 62, se även Marie Falksten - A 85
Kvinnohuset i Stockholm - B 68
Kvinnohöjden, Kvinnohögskolan, Kvinnohögskolegruppen - B 75
Kvinnor för fred - B 72
Kvinnor i statens tjänst, Föreningen - B 26
Kvinnor ser på ekonomi - B 60
Kvinnornas beredskapskommitté i Alingsås - B 20
Kvinnovetenskaplig tidskrift - B 67

L
Lanthushållslärarinnor, Rimforsa - B 54
LÖF (Lesbiska Över Fyrtio), Föreningen - B 71

M
Motala förening för kvinnans pol. rösträtt - se A 43
Moderata sam. partiets kvinnoför. - B 55
Moderata kvinnoföreningen i Helsingborg - B 57
Mässan kvinnor kan i Göteborg - Ej förtecknat

N
Nationellt resurscentrum för kvinnor - Ej förtecknat
Föreningen NIKEs handlingar - B 40 (se även Majken Wendels samling A 104)
Nordiska arbetsgruppen för Internat. Amningsfrågor - B 64
Nordiska kvinnofolkhögskolan. Utställning. - B 87 fol 

O
Open Door International: Svenska avd. - B 3

P
Politiska kvinnoklubben -  se Aktuellt Forum B 16 

R
Radikala föreningen (Stockholmsavdelningen av Svenska kvinnors vänsterförbund) - B 24
RFSL:s samling - Ej förtecknat

S
Selma Arnheims stiftelse - B 49
Sjuksköterskornas minnesfond - B 48
Skara fruntimmers skyddsförening - B 41
Slagsta seminiarium - B 91
Soroptimisterna, Sverigeunionen av - B 33
Spiran, Föreningen - B 43
Stina Line, Föreningen, se Marie Falksten - A 85
Stockholms damsällskap - B 44
Svensk nationalkommitté för hushållsundervisning - B 52
Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskor - B 34
Svenska kvinnors EuropaNätverks handlingar - B 93
Svenska kvinnors medborgarförbund (SKM) - B 25
Svenska kvinnors nationalförbund - B 28
Svenska kvinnors vänsterförbund se Andreen-Svedberg - A 49
Svenska kvinnors vänsterförbunds arkiv - Ej förtecknat
Svenska kvinnliga fredsföreningen - se E. Broomé A 64
Sveriges Quinnoråd, SweQ - B 89
Sveriges radikala kvinnoförbund - B 5
Sveriges sjuksköterskeförenings lokalavd. Gbg - B 23
Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehems protokoll 1919-1950 finns på Stadsarkivet
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans arkiv - B 92
Stiftelsen Svenska Amningsinstitutets handlingar - B 83
Sällskapet Ebba Lindqvists vänner - B 82
Sömmerskefonden - B 53

T
Thamprofessurerna - B 88
Tidevarvet se Vår tidning - B 38
Tjejfilm - Ej förtecknat
Tobaksarbeterskorna - B 9

U
Universitetets damer - B 90

V
Vadstenaringen - B 46
Vår tidning, Tidevarvet - B 38
"Våra gamla", Föreningen - B 47
Väntjänst för gamla, Helsingborg - B 58
Vävlärarnas riksförening - B 51

Y
Yrkeskvinnors klubb i Göteborg - B 6

Z
Zonta international, district XIII - B 39

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen