Göteborgs universitetsbibliotek: Arkiv - Personarkiv

Arkiv - Personarkiv

Arkivförteckningar över föreningsarkiv

Arkivförteckningar över personarkiv
A
Maria AHLBERGs samling - A 3
Eva ALEXANDERSONs samling (1911-1994)- A 113
Annastina ALKMANs samling - A 47
Elsa ALKMANs samling - A 46
Barbro ALVINGs samling (1909-1987)- A 96
Beat-Sofi ALVINGs samling - A 107
Fanny ALVINGs samling - A 106
Eva ANDÈNs samling - A 67
Anna ANDERSSONs register "Första kvinnan" (kopia) - A 41
Andrea ANDREEN-SVEDBERGs samling - A 49
Lydia ANSTRIN se Strödda accessioner - A 55
B
Greta BECKIUS se Fogelklou - A1, s. 1
Disa BEIJERs arkiv finns på KB (förteckning i kapseln m. arkivförteckning)
Elsa BEIJERs samling - A 91
Ruth BENZOWs samling - A 23
Margareta BERGERs samling - A 53
Irja BERGSTRÖMs samling - A 158
Astrid BJÖREs samling - A 61
Daisy BRATTs samling - A 137
Mathilda BRATTBERGs samling (1847-1902) - A 50
Alma BREINHOLM-ÅKERMARK. Kopior av brev till Georges Brandes - A 34
Emilia BROOMÈs papper - A 64
Signe BRUNNSTRÖMs samling - A 146
C
Augusta CHRISTIE-LINDEs samling - A 99
Rita CREIGHTONs samling - Ej förtecknat
D
Dagböcker, cirkulerande - A 74A 138, A 141, B 54, B 69, B 102
Siri DAHLQVISTs samling - A 69
Mathilda DALHOFF-NIELSENs samling överförd till handskriftsavdelningen - H 122
E
Lisa EKEDAHLs brev se Elin Wägners samling - A 48 a, F V:2
Asta EKENVALLs samling - A 117
Hedda EKMANs samling - A 88
Caisy ELANDERs samling - A 57
Gerd ENEQVISTs samling - A 70
Katarina ESKOLAs samling - A 93
Inga Stina EWBANK : Manuskript till "Their proper sphere" - A 26
F
Marie FALKSTENs samling - A 85
Karin FJÄLLBÄCK-HOLMGRENs samling - A 2
Anna FLEETWOOD-DERBYs samling - A 101
Hulda FLOBERG se Caisy Elander - A 57
Emilia FOGELKLOUs samling - A 1
Cici FOGELQVISTs samling - A 35
Alma FORSBERGs samling - A 30
Inga-Britt FREDHOLMs papper A 160
Nanny FRÖMANs papper Se Kvinnliga Akademikers Förening B 37 F II:1
G
Flory GATE, brev till Helena Forsås-Scott - A 152
Flory GATEs samling - A 48 b
Birgit GEJVALL-SEGERs arkiv - A 134
Johanne REUTZ GJERMOEs samling - A 102
Eva GOTHLINs samling - A 157
Hillevi GÖDECKEs samling - A 58
H
Ellen HAGENs samling angående kvinnliga präster - A 39
Eva HALLBERGs samling rörande Mätta Lena WÄSTFELT - A 129
Ruth HAMRIN-THORELLs samling - A 44
Karin HARTMANs arkiv - Ej förtecknat
Gunnel HEDBERGs samling - A 95
Alma HEDINs samling - A 20
Matilda HEDLUND se Matilda DALHOFF-NIELSEN
Elsie HEDSTRÖMs samling - A 18
Agda HEDWALLs samling - A 56
Emmy HELANDERs samling - A 32
Beth HENNINGS samling - A 4
Carin HERMELINs samling - A 73
Honorine HERMELINs samling - A 81
Ingeborg HERMELINs samling - A 147
Elisabet HERMODSSON. Birgitta Bergstens samling - A 145
Kerstin HESSELGRENs samling - A 14
Ebba HOLGERSSONs samling - A 13
Mimi HOLMBERG-TROBYs samling - A 108
Margit HOLMLIN SIMMONS samling - A 155
Sigrid HULTAREs samling - A 60
HULTIN-HJELMGRENSKA samlingen (Lisa) - A 6
Erika HÄCKNERs samling - A 43
Karin HÄGGSTRÖMs samling - A 52
Gulli HÖGBOMs samling - A 9
Ellen HÖRUPs samling - A 29
I
Ulla ISAKSSONs samling - A 80
J
Marianne JERSDALs samling - A 124
Nanny JOHANSSONs samling - A 54
Ingeborg JOHANSSON-TOBIASSONs samling - A 156 
Christina JUTTERSTRÖMs arkiv - A 136
Greta JÖRLINs samling - A 42
K
Lili KAELAS arkiv - A 120
Jenny Charlotta KARLSSONs samling - A 98
Signe KARLSSONs samling - A 75
Karin KIHLMANs samling - A 5
Kerstin KLEINs samling - A 89
Karin KOCKs samling - A 7 se även Kvinnliga Akademikers Förening B 37 F II:3
Aleksandra KOLLONTAJ brev till Ada NILSSON - A 22
Kirsti KOLTHOFFs samling - A 149
L
Lotten LAGERSTEDTs samling - A 139
Lisa LANDERGRENs samling - A 63
Maja LARSSONs samling - A 90
Margareta LARSONs samling - A 123
Märta LEFFLERs samling - A 97
Gurli LINDERs samling - A 36
Anna Lena LINDBERGs arkiv - Ej förtecknat
Ragnhild och Margit LINDKVISTs brevsamling - Ej förtecknad
Ebba LINDQVISTs arkiv - A 135  Birgitta Bergstens samling -  A 145
Gunilla LOCKNEs arkiv - A 168
Signe LUNDs samling - A 92
Willy Maria LUNDBERGs samling - Ej förtecknat
Maria LUNDINs samling - A 62
Ester LUTTEMANs samling A 72 se även Caisy Elander - A 57
M
Karin MALMERs samling - A 105
Maud MALMERs samling - A 143
Rosa MALMSTRÖMs samling - A 109
Lise MEITNER, handlingar - A 116
Elisabeth MELLGRENs samling - A 24
Ingrid MESTERTONs samling A 154
Eva MOBERGs samling - A 40
Åsa MOBERGs samling - A 130
N
Åsa NELVINs samling - A 132
Ada NILSSONs samling - A 22
Alice NORDINs samling - A 17
Hjördis NORDIN-TENGBOMs samling - A 19
Inga NYSTRÖMs samling - A 21
O

Nils-Erik OLOFSSONs samling (mansrollslitt.) - A 119
Hagar OLSSONs samling - A 71
Solveig OLSSONs samling - A 144
Tora OLSONI Gåva av Tora Olsoni - A 25
Birgitta ONSELLs arkiv ej förtecknat
Ingrid OSVALD-JACOBSSONs samling - A 77
Jeanna OTERDAHLs samling - A 87
Harriet OTTERLOOs samling - Ej förtecknat
Maria OVERLANDs samling - A 165
P
Ewy PALM-ANDRÉASSONs arkiv - Ej förtecknat
Margit PALMAER: Manuskript - A 31
Hulda Mathilda PETERSONs brevsamling - A 163
Gulli PETRINIs samling - A 10
Astrid PETTERSSONs samling - A 125
Signe PIPONs samling - A 86
R
Johanne REUTZ-GJERMOEs samling - A 102
Seved RIBBING. Plan över utbildning av kvinnliga medicinare 1865. Kopior. Gåva av Fru Marie Louise de Vylder Lehmann - A 38
Gertrud ROHDEs arkiv - Ej förtecknat
Mona ROTHs klippalbum - A 162
Hanna RYDHs samling - A 12
Solveig RÖNN-CHRISTIANSSONs samling - A 140
S
Nanna SANDEKULLs samling - A 78
Thina SEGERSTRÖMs samling - A 126
Aja SELANDERs samling - A 84
Anna SJÖBERGs brevsamling - A 151
Carina SJÖGRENS samling - A 150
Ingrid SJÖSTRANDS arkiv - A 166
Elisabet SJÖVALLs arkiv - Ej förtecknat
Anna-Greta SKANTZs samling - A 94
Stina SKANTZEs samling - A 68
Birgit SPARREs samling - A 114
Karin SPOOFs samling - A 28
Albertine STANGENBERGs samling - A 118
Birgitta STENBERGs samling - A 121
Frida STEENHOFFs samling - A 27
Helga STENEs samling - A 33
Laura STRIDSBERGs samling - A 111
STRÖDDA accessioner - A 55
Kerstin STRÖMWALLs samling - A 127
Elisabeth STÅHLEs samling (IKFF-material) - A 110
Britt-Marie SUNDSTRÖMs samling - Ej förtecknat
Elsa SVARTENGRENs samling - A 66
Herta SVENSON - se B 9
Mary von SYDOWs samling - A 51
T
Märta TAMM-GÖTLINDs samling - A 11
Stina THYBERGs samling - A 37
Ying TOIJER-NILSSONs arkiv - A 148
Clary TYDENs samling - A 45
U
Eva UPMARKs samling - A 8
V, W
Lizzie WAERNs samling - A 59
Eva WALLDÉNs samling - A 161
Svea WELANDERs samling (se även För. Nike B 40) - A 100
Majken WENDELs samling - A 104 
Karin WESTMAN-BERGs samling - A 103
Åsa WETTRE - A 164
Karolina WIDERSTRÖMs arkiv - A 131
Greta WIESELGRENs papper Se Kvinnliga Akademikers Förening B 37 F II:2
Brita WIGFORSS - överfört till handskriftsavd., Harald WIGFORSS
Anna WIJKANDER. Kopior av brev. - A 15
Systrarna WIKANDERs samling - A 76
Margit VINGEs samling - A 65
Margareta WIRMARK. Professorsboken - A 128
Maj-Lies WISTRANDs samling - A 153
Elin WÄGNERs samling - A 48 a
Mätta Lena WÄSTFELT se Eva HALLBERGs samling - A 129
Z
Arvid Zachrissons samling - A 122
Å
Märta ÅBERGs samling - A 115
Sonja ÅKESSONs samling - A 112
Ö
Ingrid ÖRSTRÖM se B 42

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen