Göteborgs universitetsbibliotek: KvinnSams arkiv och handskrifter

KvinnSams arkiv och handskrifter

Använd databasen Alvin för att hitta material från KvinnSams arkiv och Handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek. Du kan söka på personnamn, arkiv, eller dokument. Brev kan du söka på avsändare (författare) eller mottagare, eller en kombination av båda.

Till databasen Alvin

Arkivförteckningar över personarkiv

Arkivförteckningar över föreningsarkiv

I KvinnSams arkiv finns handskrifter och annat källmaterial med tyngdpunkten på 1900-talets första hälft, från rösträttskampen och tiden därefter. Samlingen innehåller arkiv med brev, bilder, dagböcker, manuskript etc. samlade av och om enskilda kvinnor, t.ex. Elin Wägner-samlingen, Emilia Fogelklou-samlingen, Jeanna Oterdahl- samlingen, Barbro Alving-samlingen samt Sonja Åkesson-samlingen. Förutom de enskilda arkiven innehåller samlingen även arkiv från svenska kvinnoföreningar. Här finns protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelser från bland annat Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Föreningen för uppmuntrande av öm och sedlig modersvård samt Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb.

Förteckningar och lån
Arkiven finns förtecknade i Alvin där man också kan söka på brevskrivare (författare)  och adressater (mottagare).

Alvin utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin.

Personalen ger vägledning och hjälper gärna till att finna det önskade arkivmaterialet. För utförligare upplysningar om arkivmaterialet kan man vända sig till KvinnSam. Materialet är i första hand tillgängligt som läsesalslån för vetenskaplig forskning och läses i Humanistiska bibliotekets specialläsesal. Kontakta KvinnSam och beställ fram någon dag innan materialet ska studeras.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen