Göteborgs universitetsbibliotek: GENA: information

GENA: information

Söktips

Manual (pdf)


Sökbara fält i GENA är författare, titel, högskola/universitet, disciplin/institution, ämnesord, år, språk och valfria sökord.
Man kan använda både små och stora bokstäver vid sökning.

Kombinera ord
Trunkering
Detaljerad beskrivning av sökfält
Träfflistor och sökresultat

Kombinera ord

Om man skriver in ett sökord i t ex titelfältet och ett ord i författarfältet kombineras orden automatiskt.
Ex. Karlsson i författarfältet, broderskap i titelfältet
Vid sökning på flera ord i samma fält kombineras också orden automatiskt.
Ex. abort Sverige ger abort OCH Sverige

Trunkering

GENA använder automatisk högertrunkering. Det innebär att man kan skriva in en ordstam och få fram de ord som innehåller olika ändelser på ordet.
Ex. miljö ger miljöfrågor, miljömedicin etc.

Detaljerad beskrivning av sökfält
(Denna text kan också nås direkt från sökformuläret. Klicka på det fältnamn - t ex "titel/ord i titel" - som ni vill ha mer information om.)

Författare

Skriv in författarens namn i vilken ordning som helst
Ex. Jordansson, Birgitta ELLER Birgitta Jordansson
Det går också att söka på enbart för- eller efternamn.

Titel/ord i titel

Sök på avhandlingens titel. Man kan även söka på enstaka ord i titeln.
Ex. goda människan ger Den goda människan från Göteborg

Högskola/universitet

Välj högskola/universitet från listan. Listan är ordnad alfabetisk utifrån disputationsort.

Disciplin/institution

Här kan man söka fram avhandlingar inom olika discipliner. Avhandlingarna är ordnade efter den institution som författaren disputerat inom. Det betyder att en avhandling som handlar om sport och som lagts fram vid en pedagogisk institution hamnar under disciplinen "Pedagogik".

Ämnesord

Välj ett ämnesord från listan genom att klicka på länken "visa ämnesord". (Det är även möjlig att skriva in ämnesordet direkt i sökformuläret.)
Om man väljer flera ämnesord läggs ett OCH automatiskt in mellan dem.
Ex abort Sverige ger abort OCH Sverige

År

Avser disputationsår (i de fall där avhandlingen publicerats ett annat år än disputationen har året för disputationen valts).
Sökning på flera år (intervall-sökning): välj första år i "från-rutan", sista år i "till-rutan".
Om man vill söka avhandlingar från ett visst år anges året i "från-rutan", lämna "till-rutan" tom.

Språk

Välj språk från alternativlistan.

Valfria sökord

S k fritextsökning. Skriv in valfritt sökord.
Sökning sker i följande delar av databasen: författare, titel, högskola/universitet, disciplin/instiution samt ämnesord.


Träfflistor och sökresultat

Sökresultatet presenteras i en träfflista. Avhandlingarna redovisar kronologiskt med det nyaste först.
Klickar man på en titel i listan kommer man till en detaljerad beskrivning av avhandlingen.

I den detaljerade beskrivning får man uppgifter om författare, titel, högskola/universitet, institution, år, antal sidor, serie (i förekommande fall), ISBN, ämnesord, ev anmärkningar.
Till posten finns även en länk till abstract (kortare beskrivning av avhandlingens innehåll). För närvarande finns inte abstract till alla avhandlingar. (Komplettering kommer att ske under hösten 2001.)
I de fall där avhandlingen publicerats digitalt finns en länk till avhandlingen i fulltext.
I GENA finns också en länk från varje avhandling till databasen KVINNSAM, där man får fram författarens övriga publikationer och uppgifter om vilka bibliotek som äger boken.


Nya avhandlingar

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/gena/search/text.html
Utskriftsdatum: 2023-09-30