Göteborgs universitetsbibliotek: GENA: detaljerad information

GENA: detaljerad information

 

Författare: Grahn, Lisa
Titel: Jernbanans mödrar:
moderskap och berättande i Sara Lidmans Jernbaneepos
Högskola/universitet: Uppsala : Univ.
Institution: Litteraturvetenskapliga inst.
År: 2022
Sidor: 218 s.
Serie: Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet; 51
ISBN: 9789151314235
Disciplin/institution: Litteraturvetenskap
Ämnesord: genus, Lidman, Sara, moderskap, mödrar, Norrland, postkolonialism, romaner, Sverige
Abstract: Visa abstract
Visa avhandlingen i fulltext
Sök andra publikationer av författaren i KVINNSAM.

Till träfflista | Ny sökning

Nya avhandlingar

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/gena/search/details.html
Utskriftsdatum: 2023-09-30