Göteborgs universitetsbibliotek: GENA: detaljerad information

GENA: detaljerad information

 

Författare: Björkenlid, Bertil
Titel: Kvinnokrav i manssamhälle:
rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902-21 = Women's demands in men's society : the women suffragists and their methods as opinionmakers and as a pressure-group in Sweden 1902-21
Högskola/universitet: Uppsala : Univ.
Institution: Litteraturvetenskapliga inst.
År: 1982
Sidor: 322 s.
Serie: Skrifter utg. av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala ; 17
ISBN: 91-85178-12-8
Disciplin/institution: Litteraturvetenskap
Ämnesord: 1910-talet, 1920-talet, opinionsbildning, rösträtt, sekelskiftet
Abstract: Visa abstract
Sök andra publikationer av författaren i KVINNSAM.

Till träfflista | Ny sökning

Nya avhandlingar

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen