Göteborgs universitetsbibliotek: GENA: detaljerad information

GENA: detaljerad information

 

Författare: Johansson, Maria
Titel: Business as usual?:
doing gender equality in Swedish forestry work organizations
Högskola/universitet: Luleå : Luleås tekniska univ.
Institution: Inst. för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik
År: 2020
Sidor: 76 s.
ISBN: 978-91-7790-567-7
Disciplin/institution: Genus och teknik
Ämnesord: feministisk teori, jämställdhet, mansdominerade yrken, maskulinitet, organisation, skogsbruk, Sverige
Anmärkningar: härtill 5 uppsatser
Abstract: Visa abstract
Visa avhandlingen i fulltext
Sök andra publikationer av författaren i KVINNSAM.

Till träfflista | Ny sökning

Nya avhandlingar

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen