Göteborgs universitetsbibliotek: GENA: detaljerad information

GENA: detaljerad information

 

Författare: Kumpula, Esa
Titel: Vårdarnas patientnära arbete inom rättpsykiatriskt vård:
det komplexa samspelet mellan samhällsskydd och vårdande utifrån genusperspektiv
Högskola/universitet: Mälardalens högskola
Institution: Akademin för hälsa, vård och välfärd
År: 2020
Sidor: 110 s.
Serie: Mälardalen university doctoral dissertation 309
ISBN: 978-91-7485-458-9
Disciplin/institution: Vårdvetenskap
Ämnesord: hälsa, könsroller, omvårdnad, patienter, psykiatri, Sverige
Anmärkningar: härtill 4 uppsatser
Abstract: Visa abstract
Visa avhandlingen i fulltext
Sök andra publikationer av författaren i KVINNSAM.

Till träfflista | Ny sökning

Nya avhandlingar

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen