Göteborgs universitetsbibliotek: GENA: Om GENA

GENA: Om GENA

GENA (GENusAvhandlingar) är en databas som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning .
GENA innehåller ca 1500 avhandlingar från 1960 och framåt. Databasen uppdateras löpande.

För varje avhandling finns uppgifter om lärosäte och institution, samt en beskrivning av innehållet genom ett antal ämnesord. Ämnesorden är hämtade från KvinnSams ämnesordslista, som även används i databasen KVINNSAM .

Till avhandlingarna finns också en länk till abstract (kort sammanfattning).
I de fall där avhandlingen publicerats digitalt finns en länk till fulltext.

I GENA finns också en länk från varje referens till databasen KVINNSAM, där man får fram författarens övriga publikationer.

För mer information, kontakta oss:
Kontaktformulär

Nya avhandlingar

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen