Göteborgs universitetsbibliotek: Databasen GENA

Databasen GENA

OBS! Från 2023 uppdateras inte GENA längre. I GENA kan du söka referenser till svenska doktorsavhandlingar inom genusforskning. Databasen produceras av KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Nationella sekretariatet för genusforskning och KvinnSam

Nya avhandlingar

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen