Göteborgs universitetsbibliotek: Databasen GENA

Databasen GENA

I GENA kan du söka referenser till svenska doktorsavhandlingar inom genusforskning mellan åren 1960-2022.

GENA uppdateras inte längre, men i databasen KVINNSAM kan du söka efter avhandlingar inom genusforskning, kvinnohistoria och angränsande discipliner. Under ”Materialtyp/materialtyper” begränsar du sökningen till avhandlingar.

Databasen GENA producerades av KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Nationella sekretariatet för genusforskning och KvinnSam

Nya avhandlingar

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen