Göteborgs universitetsbibliotek: FRAGEN - feministiska texter

FRAGEN - feministiska texter

Databasen FRAGEN innehåller feministiska texter från andra vågens kvinnorörelse. Här hittar man böcker, artiklar och pamfletter från 29 europeiska länder, alla i fulltext.

Forskare i varje land har valt ut tio texter, som man anser vara representativa. Totalt innehåller alltså databasen närmare 300 texter, som speglar kvinnorörelsens utveckling under 1960- och 1970-talen. Basen kan användas som ett verktyg för forskare som vill jämföra den feministiska rörelsens tankar i olika länder liksom av alla som är intresserade av att ta del av de olika texterna.

Sök i databasen

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen